Začetek izvajanja projektov razvojnega sodelovanja v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini

Na Slovenski karitas smo v juliju 2014 v sodelovanju z lokalnimi partnerji v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini začeli z izvedbo dveh projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja pod naslovoma: »Psihosocialna pomoč otrokom in opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini« ter »Krepitev okoljske in družbene zavesti med mladimi v krajih J, Z in V regije Centralne Srbije«. Projekta, ki se bosta v Srbiji in BIH izvajala v letih od 2014 do 2016, sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS, vsakega v vrednosti 80.000 EUR.

Projekt »Psihosocialna pomoč otrokom in opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini« se bo izvajal v partnerskem sodelovanju z nacionalno Caritas v Bosni in Hercegovini. Nastal je na podlagi lokalnih potreb prebivalstva v BIH, kjer je zaradi številnih geopolitičnih in etičnih sprememb ter šibkega gospodarstva v zadnjih letih, stopnja brezposelnosti visoka in tretjina ljudi živi pod pragom revščine, ob tem so še posebej prizadete ženske in otroci. Glavni namen projekta v BIH je, pomagati ranljivim skupinam otrok se soočati z različnimi psihosocialnimi motnjami in razvijati njihove talente ter opolnomočiti ženske, da se bodo znale soočati z različnimi stiskami in jih znale preprečevati, jih naučiti novih spretnosti in jim pomagati pri iskanju zaposlitve. Da bi dosegli te cilje, bodo v okviru projekta preko Škofijskih karitas v Sarajevu, Banja Luki in v Mostarju s pomočjo dodatno strokovno usposobljenega kadra in prostovoljcev, potekale na mesečni ravni delavnice za otroke in delavnice za ženske, vsakodnevna individualna svetovanja in mesečne skupinske terapije. Preko projekta želimo pomagati vsaj 840 otrokom in opolnomočiti vsaj toliko žensk na lokalnih območjih v BIH, kjer se bo projekt izvajal.

Projekt »Krepitev okoljske in družbene zavesti med mladimi v krajih J, Z in V regije Centralne Srbije« se bo izvajal v partnerskem sodelovanju s Caritas Beogradske nabiskupije v Srbiji, kjer se zaradi povečane stopnje industrije in urbanizacije ter nizke stopnje okoljske zavesti soočajo z vse bolj onesnaženimi vodnimi viri, na splošno pa se družba v Srbiji sooča s problemom upadajočega družbenega delovanja državljanov. Glavni namen projekta je ozavestiti učence OŠ in dijake SŠ v krajih Z, V in J Centralne Srbije o pomenu varovanja okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju z vodnimi viri ter jih pripraviti na aktivno državljanski vlogo in jih spodbuditi k prostovoljstvu s pomočjo dodatno usposobljenih učiteljev in pripravljenih gradiv. Za dosego ciljev bodo v okviru projekta pripravljena gradiva in izvedena usposabljanja za učitelje, s pomočjo teh pa delavnice ozaveščanja o ekologiji in prostovoljski projekti po OŠ in SŠ krajih J, Z in V regije Centralne Srbije. S projektnimi vsebinami želimo skupaj doseči 27000 mladih ter 350 učiteljev v Srbiji.

Na Slovenski karitas vas bomo sproti obveščali o izvedbi posameznih aktivnosti v okviru obeh projektov preko spletne strani https://www.karitas.si/mednarodna-pomoc/razvojna-pomoc-jv-evropa/.

Hvala za objavo in lep pozdrav,

Imre Jerebic, Generalni tajnik Slovenske karitas

MRSS znak večji logo bih    cbn

Besedilo izjave izraža mnenja Slovenske karitas in ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Za več informacij: [email protected] , 031 344 481, 01 300 59 68