Začetek dobrodelne akcije »Ne pozabimo« za pomoč v JV Evropi 2024

Slovenska karitas začenja z vsakoletno postno dobrodelno akcijo Ne pozabimo. Letos je 17. zapovrstjo in je namenjena pomoči najrevnejšim na območjih jugovzhodne Evrope. Z zbranimi sredstvi se pomaga družinam, otrokom in starejšim v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Severni Makedoniji in Albaniji. Zaradi recesije in vse dražjih življenjskih potrebščin, se povečuje število družin in starejših, ki živijo z nizkimi dohodki in v velikem pomanjkanju. Mnogo je brezposelnih, predvsem mladih. Številni so zato v brezizhodnem položaju in so včasih tudi prisiljeni iti drugam v želji po zaslužku in preživetju. Število prosilcev za pomoč na lokalnih Karitas in cerkvenih ustanovah se je v zadnjih dveh letih skoraj podvojilo. Te hude stiske jim lokalne Karitas pomagajo lajšati z materialno pomočjo in socialnimi programi. Z akcijo Ne pozabimo skupaj s Škofijskimi karitas podpira ljudske kuhinje, pomoč s paketi hrane, higienskimi pripomočki, šolskimi potrebščinami, podpira delovanje ambulant in nego na domu za starejše, bolne ter pomaga z opremo in obnovo hiš najranljivejših. Na teh območjih izvaja tudi projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropkse zadeve RS in so namenjeni predvsem opolnomočenju ranljivih skupin žensk. Slovenska karitas je lani preko akcije Ne pozabimo, ki poteka v sodelovanju s tednikom Družina, zbrala in realizirala 132.779,16 EUR pomoči. Tudi letos vabi k solidarnosti.   

Lani so bili iz ne pozabimo realizirani sledeči programi pomoči:

Škofijska karitas Ljubljana že vrsto letpodpira delovanje ljudske kuhinje »Jelo na kotačima« v Sarajevu in Zenici v BiH, kjer je lani 1.401 oseb prejemalo dnevne tople obroke. Podprli so tudi izgradnjo igral za otroke v vrtcu ter program za zaposlovanje mladih. Škofijska karitas Koper pa je v Banja Luki v BiH podprla 10 otrok pri šolanju, 100 ranljivim družinam je pomagala s paketi hrane, 13 z nakupi kurjave in 5 pri obnovi hiš. Miljenko Aničić, direktor Caritas Banja Luka je dejal: V BiH postajamo vse revnejši. Z inflacijo se je hrana podražila za 30%. Skoraj polovica otrok in 80 % upokojencev živi v revščini, vsak šesti prebivalec le z do 75 evri na mesec. Z vašo velikodušno pomočjo smo lani pomagali velikemu številu ljudem s hrano, kurjavo, pri šolanju in obnovi hiše. Iz srca hvala vsem dobrotnikom v Sloveniji. Ta pomoč je vsako leto nov žarek upanja v boljši jutri in bolj normalno življenje v BiH.«

Nadškofijska karitas Maribor je zagotovila pakete s hrano in higienskimi pripomočki preko 700 družinam iz Zrenjanina in Aleksinca v Srbiji. 140 družin je prejelo trgovinske bone. V Aleksincupodpira program pralnice in nege, kjer so lani pomagali 60 starejšim in bolnim. 

Škofijska karitas Novo mesto v sodelovanju s sestro Vido Gerkman podpira delovanje ambulante in nego onemoglih na domu v Gramshu v Albaniji. Lani je ta pomoč dosegla 798 ljudi. Z opremo in obnovo so 31 družinam uredili dostojnejše bivališče. »Mnogi životarijo. Ne morete si zamisliti neizmerne hvaležnosti, ko pride pomoč, pa naj bo popravilo strehe, nov štedilnik, hrana, plačilo šolanja ali zdravljenja. Od srca vam hvala za vsak cent, ki si ga v Sloveniji odtrgate od svojih potreb,« s. Vida Gerkman, Albanija.

Škofijska karitas Celje je v Severni Makedoniji s pomočjo dosegla 2.500 oseb. Družinam je zagotovila pakete s šolskimi in drugimi potrebščinami. V Skopju podpira delovanje ljudske kuhinje in ambulante za revne brez zavarovanja, lani tudi program učne in psihosocialne pomoči za 50 romskih otrok. »Številni v Makedoniji s težavo preživijo. Med otroci, ki »podedujejo« revščino od staršev, so tudi romski otroci. Da bi se to spremenilo, jim Karitas pomaga pri učenju in socializaciji. Iskrena hvala za vašo podporo,« je dejal p. Zoran I. Stojanov, direktor Caritas Makedonija.

Slovenska karitas v partnerstvu s Caritas Beogradske nadbiskupije v letih 2023 do 2025 izvaja razvojni projekt »Krepitev podjetništva in vloge kmečkih žensk v Srbiji«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS,  akcija Ne pozabimo ter občine v Srbiji. Večina se ženske v JV Srbiji ukvarjajo s samooskrbnim kmetijstvom, imajo nizek dohodek in malo časa za dostop do boljših priložnosti. Cilj projekta je zato povečati dohodek in opolnomočiti 60 ranljivih žensk iz občin Aleksinac, Vlasotince, Babušnica in Pirot, z omogočanjem razširitve malega podjetja na področju predelave hrane ali kmečkega turizma ter spodbujanjem lokalne politike, da vključujejo spodbude za žensko podjetništvo v proračune. V ta namen potekajo različne aktivnosti, od usposabljanj, certifikacije, promocije, pridobitve materialov za obnovo in opreme do priprave priporočil za občine. K projektu prispevajo tudi partnerji iz slovenskega zasebnega in javnega sektorja: podjetje T- 2 d.o.o., ki je 30 ženskam podarilo pametne telefone za e-trženje, občini Kočevje in Razkrižje ter Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, ki delijo z ženskami in avtoritetami v Srbiji dobre prakse iz Slovenije ter Kmečki glas in Nedeljski dnevnik s prispevki o projektu. Več tukaj.

Slovenska karitas tudi letos vabi k solidarnosti vse ljudi odprtega srca, da NE POZABIMO na revne v JV Evropi in jim s tem prinesemo nekaj upanja. Na teh območjih Slovenska karitas tudi v letu 2024 nadaljuje z materialno pomočjo in podporo socialnim programom.

Darovalci svoj dar lahko nakažejo na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR : SI56 0214 0001 5556 761

Namen: Pomoč JV Evropa

Sklic: 00 251

Koda namena:CHAR

BIC banke: LJBASI2X

Položnice so na voljo tudi v župnijah, v prihodnjih tednih pa bodo na voljo v tedniku Družina. Možno darovanja tudi tukaj: https://www.karitas.si/daruj/donacija/

HVALA za vsak dar iz srca!                                              

Peter Tomažič

generalni tajnik Slovenske karitas

Kontakt: [email protected], 031 344 481          

                                                       
Mnenja izražena v prispevku so mnenja Slovenske karitas, in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS.

FOTO utrinki izvedbe akcije Ne pozabimo: