Začetek akcije za pomoč posameznikom z nizko plačo, starejšim z nizkimi pokojninami  in podpora vključevanju trajno nezaposljivih in težje zaposljivih oseb

Vabilo na novinarsko konferenco

Spoštovani,

Slovenska karitas vas vabi na novinarsko konferenco ob pričetku dobrodelne akcije Pomagajmo preživeti in živeti, ki je namenjena predvsem materialne pomoči starejšim, vključevanju trajno nezaposljivim in podpori ljudem z minimalno plačo ter nizkimi prihodki v Sloveniji. Poleg akcije bomo predstavili tudi poročilo o pomoči celotne mreže Karitas v letu 2023.

Novinarska konferenca bo v
petek, 19. 4. 2024, ob 10.30 v prostorih Župnijske karitas Vodice,
Vodiška cesta 5, 1217 Vodice.

Na novinarski konferenci bodo sodelovali:

  • Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas, bo predstavil letošnjo dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti ter Poročilo o pomoči celotne mreže Karitas v letu 2023.
  • Janja Deutschmann, Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, vodja projekta »Krepitev sodelovanja uradov za delo, centrov za socialno delo in drugih deležnikov pri integraciji dolgotrajno brezposelnih oseb na trg dela« na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje bo predstavila preventivne in kurativne aktivnosti namenjene reševanju situacije dolgotrajne brezposelnosti ter stanje na trgu dela pri mladih. 
  • Jože Kern, generalni tajnik Škofijske karitas Ljubljana, bo spregovoril o konkretnih stiskah socialno ogroženih starejših in gospodinjstvih z minimalno plačo in nizkimi prihodki ter o načinih pomoči.
  • ­­­­­­­­­­­­Rozalija Jeglič, voditeljica Župnijske karitas Vodice bo spregovoril o vključevanju in sodelovanju Karitas v lokalnem okolju in o pomoči posameznikom in družinam v stiski.

V kolikor bi želeli tudi kakšen posnetek o razdeljevanju pomoči, svetovanju … se za to lahko vnaprej dogovorimo.

Veseli bomo vaše udeležbe!

Z lepimi pozdravi,
Peter Tomažič
generalni tajnik Slovenske karitas

Dodatne informacije:
Mojca Kepic, [email protected], 01 300 59 60/69