Za osnovnošolce v družinah s petimi ali več otroki – delovni zvezki brezplačno!

Zavedamo se, da stroški ob vstopu v novo šolsko leto močno bremenijo Vašo družino. Z akcijo »Za osnovnošolce v družinah s petimi ali več otroki – delovni zvezki brezplačno!« želimo pomagati šoloobveznim otrokom iz družin s petimi ali več otroki po vsej Sloveniji, tudi če kateri med njimi še ne hodi v šolo ali če nadaljuje šolanje kot dijak ali študent, če dohodek na družinskega člana ne presega 30 % povprečne plače v RS, kar je razvidno iz veljavne odločbe o otroškem dodatku.

S Škofijsko karitas Ljubljana letos sodelujejo:

1. Ataja d.o.o.
2. Debora založništvo in promocija kulture,  d.o.o.
3. Didakta d.o.o.
4. i2 d.o.o.
5. Modrijan založba, d.o.o.
6. Založba Rokus Klett, d.o.o.
7. Založba Tangram d.o.o.

Na razpolago so samo osnovnošolski delovni zvezki teh založb!

NAVODILA:

1. Izpolnite obrazec prošnje, ki je v prilogi. Vpišite samo delovne zvezke sodelujočih založb
    (avtor, naslov, izdaja, koda). S točnimi podatki nam olajšate delo.
2. Število vzdrževanih družinskih članov in višino dohodka na družinskega člana dokazujete s fotokopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku. V tej akciji pomagamo samo družinam s petimi vzdrževanimi otroki, če dohodek na družinskega člana ne presega 30 % povprečne plače v RS. Ostalim pomaga krajevno pristojna Karitas v drugih akcijah.
3. Priložite kopijo seznama delovnih zvezkov za šolsko leto 2010/11, ki ste ga prejeli v šoli.

DODATNE INFORMACIJE lahko dobite vsak delovni dan od 8. do 16. ure, ob petkih do 14. ure po telefonu št. 01 43-92-130 in 051 693 322 ter na e-naslovu: [email protected]

PROŠNJO S PRILOGAMI POŠLJITE DO 16. JULIJA 2010 NA NASLOV:
ŠKOFIJSKA
KARITAS LJUBLJANA, POLJANSKA 2, 1000 LJUBLJANA.

Nepopolnih vlog in vlog oddanih po izteku roka ne bomo obravnavali in bodo zavržene!

Delovne zvezke boste prevzeli na Poljanski 2 v Ljubljani ali prejeli po pošti od 9. do 20. avgusta 2010. O tem Vas bomo obveščali z SMS-i ali po e-pošti, zato v vlogi napišite svoj e-naslov in številko mobilnega telefona.

   
Škofijska karitas Ljubljana
Tone Kompare, direktor