Vlaganje v družino je vlaganje v stabilnost in vsestransko blagostanje naše družbe.

Sporočilo za javnost ob Mednarodnem dnevu družin                   

»Vlaganje v družino je vlaganje v stabilnost in vsestransko blagostanje naše družbe.«

»Samo na Karitas prihaja po pomoč preko 20.000 družin z otroki.«

Ob mednarodnem dnevu družin in v duhu letošnjega mednarodnega gesla k spodbujanju mirnih in vključujočih družb, Slovenska karitas poziva državne in organe lokalnih skupnosti naj še naprej podpirajo in razvijajo družini naklonjene usmeritve. Družina je osnovna enota družbe in eden od treh glavnih stebrov, katerekoli stabilne in trajno razvijajoče se družbe, skupaj z vključujočim trgom dela in mehanizmi socialne zaščite. Vlaganje v družino je vlaganje v stabilnost in vsestransko blagostanje naše družbe.

Slovenska karitas opozarja, da je nujno potrebno uvesti in dopolniti politike za reševanje sedanjih demografskih težav v Sloveniji. Prav tako se je nujno potrebno soočiti z revščino in neenakimi možnostmi otrok v družinah, ki so socialno izključene in ogrožene. Samo na Karitas prihaja po pomoč preko 20.000 družin z otroki. Tako stanje je za našo družbo nedopustno. Še posebej bo v naslednjih mesecih pereča konkretna problematika nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto, ki je za mnoge starše preveliko breme. Velik problem je tudi vključevanje otrok v neobvezne vsebine na področju kulture, glasbe, znanosti, športa in razvijanje različnih spretnosti, ki v prihodnosti predstavljajo prednost nadaljnjem izobraževanju in zaposlovanju. Večina dodatnih tovrstnih dodatnih aktivnosti je za socialno ogrožene otroke neizvedljiva.

Poleg materialne revščine pa otrokom zelo veliko stisko povzročajo razveze, različne oblike zasvojenosti in duševnih težav staršev, prepuščenost ulici in elektronskim napravam ter prevelika poklicna obremenjenost in odsotnost njihovih staršev. Zato je nujno potrebna večja sistemska spodbuda k razvoju brezplačnih storitev za družine na področju svetovanja pri vzgojnih problemih, partnerskih stiskah in  duševnem zdravju, ki bi pripomogle k bolj stabilnemu in vsestranskemu razvoju otrok. Vse te storitve so večinoma plačljive in revnim družinam nedostopne.

Naj bo odločitev staršev za otroke in trud za njihov razvoj v družbi nagrajena in spodbujena tako materialno kot tudi vrednostno. Obravnavanje tovrstne spodbude kot socialno pomoč je neprimerno, saj ne gre za pomoč ampak pravico vseh otrok do enakih pogojev za razvoj in življenje, ne glede na družino, v kateri živi.

Na Slovenski karitas pozdravljamo in podpiramo vse pobude, aktivnosti, usmeritve, ukrepe in politike, ki ustvarjajo spodbudno okolje za visoko kakovost družinskega življenja.

mag. Cveto Uršič
generalni tajnik Slovenske karitas

Kontaktna oseba: Saša Eržen, [email protected], 01 300 59 60/67, 031 832 920