Vabilo k sodelovanju pri pripravi vmesne ocene izvajanja Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD)

Evropska komisija je začela javno posvetovanje za vmesno oceno Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD). Z njim želijo ugotoviti, ali je treba v sedanjem in prihodnjem programskem obdobju sprejeti ukrepe za spremembe izvedbenih pravil in praks. Posvetovanje bo potekalo do 5. maja 2017. Pri odprtem javnem posvetovanju se sodeluje preko izpolnitve spletne ankete. Cilj posvetovanja je pridobitev mnenj deležnikov in širše javnosti o FEAD.
Zaželeno je sodelovanje čim večjega števila in čim širšega nabora deležnikov med drugimi:

  • organizacij, ki sodelujejo pri izvajanju FEAD kot upravičenci ali projektni partnerji: javni organi, nevladne organizacije, občine,
  • končnih prejemnikov: posameznikov, ki prejemajo podporo FEAD

Odprto javno posvetovanje je dostopno na:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FEADmid-term?surveylanguage=SL#page0