Ustanovitev dobrodelnega sklada Zaupajte.si

V Škofijski karitas Murska Sobota smo lansko jesen spoznali kako je rahlo oz. tanko ravnovesje med obvladovanjem tekočih družinskih stroškov in nepričakovanimi izdatki zaradi neurja. Dobri ljudje iz Pokrajine ob Muri so kljub nizkim prihodkom dobro gospodarili s skromnimi sredstvi. Ob julijskem in nato še avgustovskem neurju v lanskem letu pa smo občutili veliko stisko ljudi, ki so se z zelo težkim srcem obrnili za pomoč na Karitas.

V začetku leta 2009 smo spremljali stiske delavcev v Pomurki, Prašičereji Podgrad in G-tex Križevci. Z Murinimi delavci čutimo v Karitas celo vroče poletje. Družba je naše delavce Mure dala na hladno jesen in mrzlo zimo brez dela.

V Škofijski karitas Murska Sobota se še posebej želimo približati ljudem, ki izgubljajo zaposlitev in to ne po svoji krivdi. Ta situacija jih je pahnila na drugo stran dostojanstvenega življenja. Pri srcu nas stiska, ko pomagamo ljudem v stiski, ki so jim že pred meseci izklopili elektriko ali ko zadnji dan počitnic pokliče mamica v obupu, da ne zmorejo za zvezke otroku, ko delavci za deložacijo odnašajo njihove življenjske prihranke v pohištvu in v stanovanjski opremi, ki jih bodo prodali kot staro šaro po nizkih cenah. Vedno lahko le ob takih velikih stiskah z žalostjo v srcu ugotavljamo, da je mehka panonska duša ustvarjena za prenašanje velikih bremen in ne bo zastokala vse do konca, žal premnoga pa še takrat ne.

V Škofijski karitas Murska Sobota želimo s pomočjo dobrih ljudi priti naproti ljudem v stiski ob izgubi zaposlitve z ustanovitvijo posebnega dobrodelnega sklada Zaupajte.Si (mi Vam Zaupamo). Že s samim imenom želimo nagovoriti ljudi v stiski, da si naj zaupajo v težkih časih ob iskanju dolgoročnih dobrih rešitev. Prav tako jim želimo sporočiti, da se naj obrnejo na Karitas, ko ne vidijo primerne rešitve. Skupaj bomo prav gotovo zmogli najti primerno.

Pri obravnavi vlog v Karitas za sklad Zaupajte.Si bomo ob upoštevanju vseh drugih socialnih kriterijih dajali prednost vlogam družin, kjer sta izgubila zaposlitev dva ali več članov in nato družinam s šoloobveznimi otroki (osnovan šola, srednja šola). Pri odločitvah nam bo prav gotovo v pomoč natančna predstavitev finančne situacije družine za nekaj mesecev nazaj.

Sklad ima odprt svoj transakcijski račun pri Raiffeisen banki v Murski Soboti na številki 24900-8010038322.

Že ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem ljudem dobre volje, ki sočustvujejo z ljudmi v stiski.

Škofijska karitas Murska Sobota
Jože Hozjan, predsednik
Jožef Kociper, generalni tajnik