USPOSABLJANJE NOVIH PROSTOVOLJCEV

Zavod Pelikan-Karitas; REFERAT ZA ODVISNIKE IN NJIHOVE SVOJCE:
Delo v celodnevnem centru obsega spremljanje in druženje z zasvojenci in njihovimi svojci, motiviranje za spremembo njihovega dosedanjega načina življenja – za življenje brez droge, udeleževanje pri dnevnih aktivnostih..
Prostovoljci morajo imeti razčiščen odnos do droge, čut za sočloveka ter resen in pošten namen. Na začetku- usposabljanje za delo z zasvojenimi, ki vključuje spoznavanje  problematike zasvojenosti ter delo na prostovoljčevi osebni rasti. Med opravljanjem prostovoljnega dela bomo organizirali tudi mentorske sestanke.
Prostovoljec: Praktično pomaga pri vzpostavitvi vseh potrebnih pogojev za nadaljevanje programa za vstop kandidata v terapevtsko Skupnost Srečanje-komuno, mu je v oporo in spodbudo. Prostovoljec- zdrava družba, protiutež in nadomestilo prejšnjemu zlaganemu in neodgovornemu  načinu življenja odvisnika. Sodelovanje na raznih delavnicah, stojnicah, seminarjih, preventivnih akcijah s področja zasvojenosti. Prvo srečanje bo 21.oktobra ob 17 uri. 
Kontaktna oseba: Vesna, tel.: 01 548 03 63,
051 339 725