725.600 EUR pomoči za 947 gospodinjstev prizadetih v neurjih

Slovenska Karitas je najhuje oškodovanim gospodinjstvom na območjih, kjer so se razdivjala neurja v juliju in avgustu, že razdelila 725.600 EUR lastnih v dobrodelnih akcijah zbranih denarnih sredstev. Zbrala so se v župnijah in ob koncertu »Stopimo skupaj za streho nad glavo«, ki ga je organizirala TV Slovenija in prenašal Radio Ognjišče. Zbrana sredstva so prizadevni sodelavci Karitas razdelili 947 gospodinjstvom oziroma družinah, in sicer na podlagi strokovno ocenjene škode in nujno potrebne takojšnje pomoči.

Škofijska Karitas Ljubljana je v občinah Kamnik, Vodice, Medvode in Brezovica razdelila 132.000 evrov 94 gospodinjstvom. Nadškofijska Karitas Maribor je v občinah Lenart, Sv. Trojica, Sv. Ana, Sv. Benedikt, Slovenska Bistrica, Kidričevo, Cerkvenjak, Dornava, Hajdina, Ptuj, Desternik, Sv. Andraž in Sv. Tomaž v Slovenskih Goricah razdelila 245.000 evrov 435 gospodinjstvom. Škofijska Karitas Celje je v občinah Gornji Grad, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Krško in Rogaška Slatina razdelila 114.000 evrov 125 gospodinjstvom, Škofijska Karitas Muska Sobota je glavnino pomoči v višini 138.000 eurov razdelila 192 gospodinjstvom v občinah Murska Sobota, Moravske Toplice, Radenci, Tišina, Sv. Jurij ob Ščavnici in Ljutomer. Škofijska Karitas Koper je v občinah Šempeter-Vrtojba, Idrija, Ajdovščina, Hrpelje-Kozina in Ilirska Bistrica razdelila 88.000 evrov 85 gospodinjstvom. Škofijska karitas Novo mesto pa je v občinah Krško in Semič razdelila 8.600 evrov 16 gospodinjstvom.

Slovenska Karitas nadaljuje s humanitarno pomočjo z razdeljevanjem zaupanih javnih sredstev in sicer za julijska neurja v višini 500.000 EUR in za avgustovska neurja v višini 1.500.000 EUR. Sredstva je prispevala Republika Slovenija. Način zbiranja in roke za oddajo vlog, kriterije za pomoč ter ugotavljanje upravičenosti glede na eksistenčno ogroženost prosilcev bodo ugotavljale oziroma določale posebne občinske komisije, v katerih bodo poleg Karitas tudi predstavnik občine, centra za socialno delo in Rdečega Križa.

Vse oškodovance, ki menijo, da je ogrožena njihova eksistenca (bodisi zaradi poškodovanih objektov ali uničenja nezavarovanih poljščin) in nujno potrebujejo pomoč, pozivamo, da čimprej oddajo vlogo na svoji občini. Razdeljevanje pomoči oškodovancem v julijskih neurjih bo potekalo do konca septembra, za avgustovska neurja pa do konca oktobra.

Imre Jerebic
generalni tajnik Slovenske Karitas