Trgovina z ljudmi je skrita vzporedna realnost, ki jemlje ljudi kot predmet izkoriščanja in zaslužka!

18. oktober 2022: Na Šrilanki poročajo o globoki gospodarski in politični krizi, kjer se država spopada z visoko inflacijo, na Filipinih se soočajo s tajfunom, s sušo v Somaliji, ki je prizadela skoraj 7,8 milijona ljudi, od tega je 1,1 milijona ljudi razseljenih, v Južnem Sudanu s spopadi in poplavami. In bližje nam, v Evropi, potekajo spopadi v Ukrajini. Po podatkih Združenih narodov je od začetka vojne svojo državo zapustilo skoraj sedem milijonov Ukrajincev, od tega jih je 4,7 milijona razpršenih po Evropi …

Slika sveta na današnji dan kaže situacije, kjer je veliko število ljudi, ki so begu pred revščino, naravnimi katastrofami, brezposelnostjo, vojno in v iskanju boljših pogojev za življenje, lahko izpostavljeni različnim oblikam izkoriščanja. In že na »poti ali ob prihodu v boljši svet« se jim lahko zgodi, da postanejo žrtve trgovanja z ljudmi.

Slovenija je po podatkih Agencije ZN za begunce sprejela 7.097 beguncev iz Ukrajine. V nastali razmerah večjega števila beguncev, še posebej žensk in otrok, je pomembno ozaveščanje beguncev in izobraževanje osebja, ki se neposredno srečuje z njimi, da zmorejo prepoznavati različne oblike zlorab ter indikatorje trgovine z ljudmi in ponuditi takojšnjo potrebno pomoč. Slovenska karitas o tovrstni problematiki predvsem informira in osvešča svojo mrežo župnijskih Karitas, preko izobraževanj in preventivnih tiskovin.

V splošnem poročilo o trgovini z ljudmi State Departmenta, ki je glavno diplomatsko in diagnostično orodje vlade ZDA za usmerjanje odnosov s tujimi vladami glede trgovine z ljudmi, opredeljuje tudi prednostna priporočila. Slovenija jih želi uresničevati z odločnim preganjanjem tako trgovine z ljudmi za namene spolne zlorabe kot tudi izkoriščanja delovne sile. Poleg spolnega izkoriščanja poročilo v priporočilih poudarja pomembnost odkrivanja trgovine z ljudmi v povezavi z izkoriščanjem delovne sile z namenom, da bo tovrstna trgovina z ljudmi bolj preiskana in kazensko preganjana kot kaznivo dejanje trgovine z ljudmi, ne pa kot administrativna kršitev zakonov povezanih z delovnimi razmerji. Prav tako je potrebno zagotavljati več usposabljanja o odkrivanju žrtev trgovine z ljudmi za namene izkoriščanja delovne sile in razmisliti o povezovanju z nevladnimi organizacijami, ki so v stiku z ranljivimi skupinami. Karitas pri svojem delu s 40.000 gospodinjstvih, od tega je več kot 2.000 migrantskih,  zaznava različne pasti pri zaposlovanju, v katere se ujamejo revni in ranljivi, še posebej tujci. Pogoji dela niso taki, kot so bili predstavljeni, prekomerno delo, povezanost nastanitve s plačilom, »hranjenje« dokumentov, socialna osamitev in delo na črno se v nekaterih primerih približuje indikatorjem trgovine z ljudmi.

Zgibanka: Odločno proti trgovini z ljudmi. Za ogled kliknite na fotografijo.

Slovenska karitas na področju boja proti trgovini z ljudmi daje svoj prispevek od leta 2006.  Izvaja preventivne delavnice za otroke, mladostnike lokalne skupnosti in druge deležnike, katerih glavni namen je ozaveščanje o pasteh in nevarnostih trgovine z ljudmi. Na letni ravni se delavnic udeleži približno 600 mladostnikov iz različnih statističnih regij. Nastavljene pasti trgovine so za mlade še posebej postavljene v socialnih omrežjih in družabnem življenju, na kar odgovarja tudi letošnja nova zgibanka »Odločno proti trgovini z ljudmi«.   
Slovenska karitas je tudi nosilka socialnega programa krizne namestitve in oskrbe žrtev trgovine z ljudmi. Znotraj programa zagotavljamo ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo, psihosocialno podporo, pomoč pri dostopanju do osnovnega zdravstvenega varstva, storitve prevajanja, tolmačenja, zagotavljanje varnosti, svetovanje in nudenje informacij v zvezi s pravicami, ki jih žrtve imajo, opolnomočenje ter pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj v izvorno državo. Večina obravnavanih domnevnih žrtev trgovine z ljudmi v Sloveniji je tujcev in žensk. V večini primerov izhajajo iz nefunkcionalnih družin in so v življenju doživele že vrsto zlorab, preden so postale žrtve trgovine z ljudmi. Pogosto jih spremlja tudi zasvojenost in težave v duševnem zdravju, ki so posledica ali vir zlorab trgovcev z ljudmi. Proces rehabilitacije in vključevanje v družbo je zelo dolgoročen.

Slovenska karitas ob Evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi želi opozoriti, da je odgovornost nas vseh, da si ne zatiskamo oči in odločno opozarjamo na zlorabe in kakršnokoli uničevanja dostojanstva sleherne osebe.