Tek podnebne solidarnosti v okviru 16. Mednarodnega Ljubljanskega maratona

Gradnja kroga solidarnsoti okoli planeta Zemlja
 
124 tekačev je v nedeljo, 23. 10. 2011 v okviru 16. Ljubljanskega maratona teklo Tek podnebne solidarnosti. Tekači so svojih skupno 2.576 pretečenih kilometrov namenili za solidarnost do ljudi v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadanejo in jih potiskajo v še večjo revščino (pomanjkanje hrene, pitne vode …), čeprav so s svojim načinom življenja najmanj prispevali k njim. S tem so maratonci pripomogli h gradnji Kroga solidarnosti okoli planeta Zemlje, za kar je  potrebno preteči 40.075 km. Krog solidarnosti gradimo na Slovenski Karitas v okviru 3-letnega mednarodnega projekta ozaveščanja »V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju s poudarkom na podsaharski Afriki«, sorinanciranega s strani EC in MZZ RS.
Do sedaj so učenci slovenskih osnovnih in srednjih šol, študentje, maratonci in drugi solidarni tekači v znamenje solidarnosti skupno pretekli že 27.715 km!
Prizadevanja Teka podnebne solidarnosti, v okviru Ljubljanskega maratona, so podprli tudi nekateri politiki in mariborski nadškof dr. Marjan Turnšek. Več o teku podnebne solidarnosti na www.karitas.si/podnebne.

Najlepša hvala vsem tekačem za vašo solidarnost!