Teden Karitas in srečanje prostovoljcev na Ponikvi

 

»Radi vas imamo in zaupamo vam!«, sta temeljni misli, ki ju v Tednu Karitas sporočamo mladim. Naša misel naj doseže mlade prostovoljce in sodelavce ter mlade nasploh, še posebej tiste, ki jim pomagamo v različnih programih.

Teden Karitas letos nosi naslov: Rad te imam, zaupam ti! Z njim želimo slovensko družbo vzpodbuditi k medgeneracijskemu sožitju, katerega temelj je zaupanje.

Srečna družina je tako pri mladih kot starejših visoko na lestvici vrednot v naši družbi. Dajmo ji možnost, da ohrani mesto, ki ji gre, še posebno tistim, ki so v hudi stiski, da bodo tako družine lažje poskrbele za dobre medsebojne odnose in sožitje generacij ter za zdrav in celostni razvoj ter vzgojo otrok. Zato prav družinam v stiski namenjamo KLIC DOBROTE, ki skupaj s srečanjem prostovoljcev Karitas na Ponikvi predstavlja vrh Tedna Karitas.

Srečanje prostovoljcev Karitas na Ponikvi

Sreda, 26.11.2008

Tradicionalno vseslovensko srečanje na Slomškovi Ponikvi pri Celju, je za prostovoljce Karitas izrednega pomena, saj jim pomaga graditi in utrjevati občutek pripadnost. Na srečanje vsako leto povabimo vse prostovoljce Karitas, ki jih je letos že več kot 6.000. Rednim prostovoljcem v več kot 440 župnijskih, dekanijskih in območnih Karitas, se nekajkrat letno v različnih programih pomoči pridružuje še enkrat toliko občasnih prostovoljcev. V rojstnem kraju blaženega Antona Martina Slomška letos pričakujemo 1.500 sodelavcev Karitas.

Program srečanja:

         Ob10.00. uri se bodo prostovoljci najprej zbrali pri molitveni uri ob kateri bodo prosili za moč, da bi še naprej s srcem znali odgovarjati na vse večje stiske družin in posameznikov.

                Ob 11.00 bo slovesna maša med katero bo zbrane prostovoljce nagovoril predsednik Slovenske Karitas škof dr. Marjan Turnšek.

         Pomembni del srečanja je druženje po maši, kjer se s svojo gostoljubnostjo, leto za letom, izkaže domača župnija.

         Ob 16. uri pa se bodo prostovoljci zbrali na javni generalki KLICA DOBROTE v celjski Dvorani Golovec. 

Kontaktne osebe v času srečanja na Ponikvi:

Darko Bračun, 051 370 699

Rok Metličar, 041 887 354

Nekaj splošnih podatkov o mreži in pomoči Karitas

Pomoč Karitas v Sloveniji v najrazličnejših oblikah letno prejme več kot 80.000 oseb. Največji del pomoči je namenjen družinam in starejšim, sledijo otroci in ženske v stiski ter nato brezdomci in zasvojeni. Manjši del pa predstavljajo posebni programi pomoči migrantom, žrtvam trgovine z ljudmi ter pomoči drugim obrobnim skupinam. V letu 2007 so bile v pomoč vključene tudi družine prizadete ob poplavah v Železnikih in na celjskem. 

Na letni ravni je Karitas na vseh nivoji v lanskem letu razdelila za več ko 6 milijonov EUR pomoči. Dodatno je Karitas razdelila še 868.203 EUR v obliki hrane iz intervencijskih zalog EU. Največji del sredstev v višini 61% vseh zbranih sredstev je Karitas v lanskem letu zbrala v župnijah, neposredno od darovalcev, 14% na razpisih ministrstev in občin, 13% procentov na razpisu Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), 11% z intervencijskimi zalogami EU in 1% s prispevki države za uslužbence verskih skupnosti (60.616 EUR za 34 zaposlenih).

Pomoč Karitas je v letu 2007 po vsej Sloveniji in na vseh nivojih prejelo 11.047 družin, 2.846 posameznikov, 12.242 otrok, 29.208 starejših, 851 brezdomcev in 956 oseb brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja, 2.157 migrantov, 365 odvisnikov v okviru terapevtskih skupnosti in v sprejemnih centrih, 161 žensk z otroki v šestih materinskih domovih in eni varni hiši za ženske v stiski. V sklopu intervencijskih zalog EU je pomoč prejelo 60.557 posameznikov.

V letu 2008 so Slovenijo pretresla neurja, na katera se je Karitas nemudoma odzvala. Škofijske karitas so do 15. septembra 2008 najhuje oškodovanim gospodinjstvom na območjih, kjer so se razdivjala neurja v juliju in avgustu, razdelila 725.600 EUR zbranih v dobrodelni akciji po župnijah in ob koncertu »Stopimo skupaj za streho nad glavo«. Zbrana sredstva so prizadevni sodelavci Karitas razdelili 947 gospodinjstvom na podlagi strokovno ocenjene škode in nujno potrebne takojšnje pomoči. Do konca oktobra 2008 je Karitas 2.550 družinam razdelila še 2 milijona EUR javnih sredstev za pomoč prizadetim v poletnih neurjih.

Karitas je pred številnimi novimi izzivi

V zadnjih dveh letih se je Karitas z razvito lokalno mrežo ustrezno, hitro in učinkovito odzvala na dve naravni nesreči. Glede na vse večjo pogostost neurij in poplav, načrtujemo in želimo uveljaviti še bolj sistematičen in mrežen pristop k reševanju elementarnih nesreč.

Povečana inflacija in prihajajoča recesija s spremljajočo brezposelnostjo je bistveno povečala število prosilcev pomoči. Prav tako se zelo hitro povečuje povpraševanje po osnovnih dobrinah, kot je hrana, obleka in podobno. Mnoge Karitas po Sloveniji so že v prvi polovici leta 2008 razdelile več pomoči kot lani v celem letu. Zaradi vse večjih stisk pa v prihodnjem letu pričakujemo še večje število uporabnikov, ki se bodo s svojimi potrebami obrnili na nas.

Poleg vseh težav zaznavamo vse večjo kompleksnost stisk (več stisk se zgrne na eno osebo) in s tem potrebe po večji strokovnosti tudi med prostovoljci. Zelo resni problemi v naši družbi so alkoholizem, nasilje v družinah (med otroci, nad ženskami in starejšimi), staranje prebivalstva in vse bolj vidne podnebne spremembe.

 Imre Jerebic 

generalni tajnik Slovenske Karitas