Tabor mladih Šprinc / Razkrižje 2011

Namen: Urejanje Domačije in okolice za potrebe socialnovarstvenega programa Domačija.

Kje: Razkrižje, Rumičeva Domačija – zemljevid

Kdaj: od 25. april 2011 do 29. april 2011

Kdo: Polnoletni mladi, ki želijo pomagati pri pripravi prostorov in okolice za izvajanje socialnovarstvenega programa Domačija in se preizkusiti v njihovem hišnem redu. Npr. zgodnje vstajanje, krepko delo na ekološki kmetiji, urjenje v spoštljivih medsebojnih odnosih in športno kulturnih in duhovnih aktivnostih, …

Število prostih mest: do dvajset

Pogoj za izbor kandidata: Podpis izjave DNK. (Odpoved uživanja prepovedanih Drog, Nikotina, Kofeina in alkohola v času Tabora).

Kriterij izbora: Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki se prijavijo na Tabor za dalj časa – več kot en teden.

Prtljaga: obilo dobre volje in spalna vreča.

Prijave do 17. aprila 2011 in informacije: [email protected], info@domačija.si, [email protected], Škofijska karitas Murska Sobota, Martjanci 71, 9221 Martjanci, tel.: 02 538 11 50, 031 538 028, študentka socialne pedagogike: Anja Ferlin, [email protected], tel.: 041 704 433, Marko Žižek, tel. 031 449 730, 02 589 1001, [email protected].

Prijavnica: Ime priimek, naslov, telefon, epošta, prijava za število dni: 3, 6, več, …, podpis.

Izjava – obljuba: V času bivanja v Taboru mladih Razkrižje ne bom užival nedovoljenih drog, alkohola, nikotina in kofeina.

Dodana vrednost: Veseli bi bili, če bi udeležencem iz Tabora izkušnje koristile pri njihovem poklicnem delu ali kateri od študijskih obveznostih. Npr. pri seminarski nalogi, projektni nalogi, diplomski nalogi, …

Prvi Razkriški večeri

Razkriški večeri so namenjeni podpori k izvajanju programa Domačija. Prvi Razkriški večeri se bodo odvijali od 25. aprila do 29. aprila 2011 ob Ustanovnem Razkriškem taboru mladih (Razkriški tabor mladih). Namen Ustanovnega Razkriškega tabora mladih je preizkusiti se v strukturiranem času in prostoru v večji socialni skupini, ki goji bogate »družinsko socialne« odnose. Zgodnje vstajanje, trdo (fizično) delo čez dan, popoldansko delo na sebi in bogato duhovno in kulturno soustvarjanje Razkriških večerov naj bi odlikovali Program Domačija.

Na Ustanovnem Razkriškem taboru pričakujemo okrog dvajset mladih, ki jim je izziv preizkusiti se v organiziranju in opravljanju dela na ekološki kmetiji s posebnim namenom uriti se na področju altruizma in v so-organizaciji Razkriških večerov skupaj z domačini.

Prvi Razkriški večer bo v ponedeljek, 25. april 2011 ob 20.00 uri.

Ob milozvočni spremljavi Razkriške tamburaške skupine bodo domačini sprejeli udeležence Prvega Razkriškega tabora mladih. Ob tem pa jim bodo predstavil bogastvo razkriške naravne, duhovne in kulturne dediščine.

Drugi Razkriški večer bo v torek, 26. aprila 2011 ob 20.00 uri.

Pod mentorstvom psihologa in psihoterapevta Bogdana Žorža bomo spoznavali sodobne stiske mladih in iskanje odgovorov nanje v Programu Domačija.

Tretji Razkriški večer bo v sredo, 27. aprila 2011 ob 20.00 uri.

V Župnijski cerkvi Svetega Janeza Nepomuka želimo z »razgibano mladinsko« sveto mašo dodati posebno duhovno dimenzijo Razkriškemu taboru.

Četrti Razkriški večer bo v četrtek, 28. aprila 2011 ob 20.00 uri.

Namenjen bo spoznavanju stresa in iskanja odgovorov nanj.

Peti Razkriški večer bo v petek, 29. aprila 2011 ob. 20.00 uri.

Mladi udeleženci Tabora bodo ob kresu pripravili kulturno, družabno razvedrilni zaključni program Tabora.

Na Razkriške večere povabimo ljudi iz celotnega Pomurja.

Jožef Kociper