Dobrodelna akcija Pomagajmo preživeti

Slovenska Karitas letos v mesecu aprilu že tretje leto zapored začenja z vseslovensko dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti, ki je namenjena materialni pomoči v obliki hrane in plačila položnic za osebe, ki jih je prizadela gospodarska kriza in posledična brezposelnost. V letu 2010 se je na dobrodelno akcijo z istim naslovom odzvalo 11.475 darovalcev, ki so prispevali 297.242,00 €. Odzvala pa so se tudi nekatera podjetja, ki so donacijo podarila v obliki hrane.

V letu 2009 so se na Slovenski Karitas začeli soočati s posledicami svetovne finančne in gospodarske krize. Nekateri so izgubili službe, propadla so prva podjetja, predvsem pa se je v kosti zajedel strah pred negotovo prihodnostjo. Pred dvema letoma je pred veliko nočjo prvič stekla dobrodelna akcija Pomagajmo preživeti kot odgovor tako na naraščajoče število stisk v Sloveniji kot tudi na pomanjkanje sredstev za pomoč. Državljani Slovenije so se odzvali in so preko škofijskih in župnijskih Karitas pomagali blažiti stiske delavcev in brezposelnih. Odzvala sta se tudi Vlada Republike Slovenije in FIHO. Število prejemnikov pomoči se je v letu 2009 na ravni družin in posameznikov povečalo za 41 odstotkov, kar je v skupnem številu pomenilo 136.452 oseb. Skupine starejših, migrantov in brezdomcev so številčno ostale v mejah predhodnega leta. Celotno število prejemnikov materialne pomoči je v letu 2009 preseglo 155.000 oseb.

V letu 2010 se je stanje krize stopnjevalo, saj so propadla številna podjetja, tako večja in medijsko odmevna, kot tudi mnoga manjša. Delavci mesece brez plač ali le z delnimi izplačili so bíli bitko za preživetje. Temu pojavu so se pridružile tudi zlorabe tujih delavcev. Na tovrstne družbene pojave je Karitas po celotni državi poskušala odgovarjati po najboljših močeh. Preko mreže 431 župnijskih, dekanijskih in območnih Karitas ter šestih 6 (nad)škofijskih Karitas je potekalo razdeljevanje hrane. Prostovoljci Karitas, ki jih je več kot 9.000, so skupaj z javnimi delavci, z manj kot 15 redno zaposlenimi sodelavci in z izjemno podporo župnij razdelili 2.700 ton hrane. Prosilcem so pomagali tudi s higienskimi pripomočki, oblačili in plačilom položnic. Veliko količino hrane v skupni vrednosti 995.272,00 € je zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo v sklopu intervencijskih zalog Evropske unije. V skoraj enaki vrednosti v višini 865.999,00 € so hrano podarila nekatera slovenska podjetja. Preostanek materialne pomoči je bil zagotovljen s sredstvi FIHO, lokalnih skupnosti in prispevki posameznih darovalcev.

Število prejemnikov pomoči v programu materialne pomoči starejšim se je v letu 2010 povečalo za 13 odstotkov oziroma s 16.545 na 18.764. Število migrantov, med katere štejemo tujce z delovnimi viza ali brez njih in njihove družinske člane, ki so prejeli pomoč Karitas, se je povečalo kar za več kot štirikrat s 1003 na 4.548 oseb. Povečanje je odraz krize v gradbeništvu in zlorabe tujih delavcev v nekaterih podjetjih. Obseg pomoči v sklopu pomoči družinam in posameznikom je predvsem zaradi omejenih sredstev ostal na nivoju leta 2009. Povečale pa so stiske otrok in staršev v povezavi s stroški osnovnošolskega izobraževanja. Število otrok, ki so leta 2010 prejeli šolske potrebščine, se je glede na leto 2009 povečalo za 25 odstotkov, kar pomeni na 10.222 osnovnošolcev. Celotno število prejemnikov materialne pomoči Karitas je v letu 2010 tako preseglo 157.000 oseb.

Slovenska Karitas k solidarnosti poziva še naprej. Število brezposelnih se vztrajno povečuje in s tem tudi stiske. Darovalci prispevke lahko posredujejo na navedeni naslov:

Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR: 02140–0015556761
Namen: Pomagajmo preživeti, sklic: 9300.

Zgibanka s položnico je na voljo na spletni strani www.karitas.si, pa tudi na sedežih župnij in vseh pošt po celotni Sloveniji.