Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi, 30. julij

Vsako vojno žarišče je »priložnost« za pojav in rast trgovanja z ljudmi

Ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi na Slovenski karitas želimo opozoriti na obstoj trgovine z ljudmi tudi v Sloveniji in na zlorabe nad ranljivimi, ki se dogajajo po vsem svetu, še posebej v okoliščinah prisilnih migracij zaradi vojn in konfliktov, kot je npr. sedaj v Ukrajini in tudi v mnogih drugih delih sveta. Ljudje odhajajo na pot v neznano zaradi podnebnih sprememb in nevzdržne revščine, ki jo dodatno krepi svetovna gospodarska kriza skupaj z prehrambno krizo. Tudi pandemija koronavirusa je zaradi zaprtja držav in manj možnosti za delo povečala tveganja za trgovino z ljudmi. Ljudje so na poti ranljivi in trgovci prežijo nad njimi. Na svetu je več kot 40 mio ljudi, ki so zlorabljeni in živijo pod prisilo trgovcev; vsaka tretja žrtev je otrok. Slovenska karitas je imela v letu 2021 in 2022 v oskrbi 6 žrtev, ki so bile v večini primerov žrtve prisilne prostitucije.

Ranljivost migrantov in beguncev

Trgovci z ljudmi lovijo marginalizirane in obubožane osebe, med njimi tudi migrante in begunce, ki so se v taki vlogi znašli zaradi revščine, brezposelnosti, pomanjkanja priložnosti, izobrazbe, spolne diskriminacije, pomanjkanja možnosti za zakonito migracijo, življenja v disfunkcionalnih družinah, nasilja v družini. Večina naštetih vzrokov je v današnjem času v porastu; vojna v Ukrajini pa je še dodatno doprinesla k nevarnostim izkoriščanja tudi v Evropi. Trenutne prisilne migracije posledično lahko pomenijo nove «priložnosti« za  izkoriščanje. Zato je ključnega pomena budnost humanitarnih delavcev in vsakogar, ki je v stiku z begunci ter učinkoviti sistemi, ki ljudem omogočajo hiter dostop do varne nastanitve in podpore za dostojno preživetje.

Zloraba tehnologije

Generalna skupščina Združenih narodov je 30. julij razglasila za svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi, ki vsako leto obravnava določeno temo, povezano s tem zločinom. Tema letošnjega svetovnega dne je “Uporaba in zloraba tehnologije”. Pozornost je usmerjena na vlogo tehnologije kot orodja, ki lahko ovira ali omogoča trgovino z ljudmi. Žal, slednja trgovcem z ljudmi ponuja številna orodja za novačenje, izkoriščanje in nadzorovanje žrtev. Njihovo delovanje na internetu tako postane hitrejše, stroškovno bolj ugodno in zagotavlja večjo anonimnost. Spletne platforme jim omogočajo, da na široko oglašujejo storitve, ki jih zagotavljajo žrtve same (npr. fotografski material). Trgovci z ljudmi prek družbenih medijev identificirajo, nagovarjajo in novačijo žrtve, vključno z mladoletniki. Slednji pa so velikokrat v želji po hitrem in lahkem zaslužku ter pridobitvi statusnih simbolov in popularnosti lahko zelo lahek plen. Zato je pomembno, da se starši s svojimi otroki in mladostniki o teh pasteh, ki jih ponuja tehnologija, pogovarjajo.

Ključni korak v prizadevanjih zmanjševanja trgovanja (zlorab) in reševanja žrtev iz primeža trgovine z ljudmi pa je zmanjševanje povpraševanja po storitvah in izdelkih izkoriščanih oseb. 

Svetovne razmere

Nihče ne pozna pravega obsega sodobnega suženjstva. Po nekaterih ocenah je več kot 40 mio ljudi, ki so žrtve trgovine z ljudmi, Mednarodna organizacija dela pa ocenjuje, da je v prisilnem delu 24,9 milijona ljudi. Večina je žrtev trgovine z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja in prisilnega dela, medtem ko je manjšina podvržena prisilnemu kriminalu, prisilnim porokam, odvzemu organov in prosjačenju (vir UNODC). Skoraj tretjina odkritih žrtev trgovine z ljudmi so otroci, v poročilu UNODC 2020 navajajo, da je na vsakih 10 odkritih žrtev na svetu pet odraslih žensk in dve dekleti.

Odgovor Slovenske karitas

Pri pomoči žrtvam trgovine z ljudmi že od leta 2006 sodeluje tudi Slovenska karitas. Žrtve so vključene v program oskrbe, ki omogoča ustrezno namestitev in prehrano, psihosocialno podporo, pomoč pri dostopanju do osnovnega zdravstvenega varstva, storitve prevajanja, tolmačenja, zagotavljanje varnosti, svetovanje in  nudenje informacij v zvezi s pravicami, ki jih žrtve imajo, pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj v izvorno državo ter opolnomočenje posameznika. Prav tako izvajamo preventive delavnice za otroke, mladostnike, lokalne skupnosti in druge deležnike z namenom ozaveščanja o pasteh in nevarnostih trgovine z ljudmi.

Aktivnosti Slovenske karitas na področju boja proti trgovini z ljudmi lahko spremljate na FB strani »Skupni dom« (@skupnidom)“ oziroma na povezavi https://www.karitas.si/pomoc/pomoc-zrtvam-trgovine-z-ljudmi/.