Študijski program “Karitativno delo”

Teološka fakulteta za svoje diplomante in za sodelavce Karitas prvič pripravlja enoletni študijski program, ki želi prispevati k bolj zavzetemu in kakovostnemu karitativnemu delu v župnijah in v karitativnih ustanovah.

Skozi študijski program se bodo študentje srečevali na eni strani s sodobnim človekom, ki ima razne socialne ali druge probleme in je v stiski, na drugi strani pa s karitativnim delavcem, ki mu želi biti v pomoč in oporo na čim bolj ustrezen in učinkovit način s posebnim poudarkom na ohranitvi človeškega dostojanstva.

Obvezni program vključuje raziskovanje socialnih problemov in stisk, etično-moralne dileme v karitativnem delu, obravnavanje biblične prakse v karitativnem delu,spoznavanje strukture karitativnega in socialnega dela v družbi in Cerkvi ter učenje načina komuniciranja v karitativnem delu.
Z izbirnimi predmeti slušatelji podrobneje spoznajo karitativno delo na župnijski, škofijski, Slovenski karitas in drugih socialnih ustanovah ter se usposobijo za različne operativne naloge.

Program je namenjen vsem, ki že delujejo na različnih področjih karitativnega udejstvovanja ter tistim, ki si želijo v bodoče kot prostovoljci sodelovati na tem področju.

V študijski program se kot redni študentje lahko vpišejo diplomanti starih visokošolskih in univerzitetnih programov ter prve ali druge bolonjske stopnje študijskih programov teoloških, socialnih in družboslovnih smeri ter diplomanti drugih višješolskih/strokovnih in visokošolskih področij. Slednjim lahko po potrebi komisija za študijske zadeve UL TEOF določi diferencialne izpite.

Kot gostje oziroma izredni študetje se lahko izpopolnjevanja udeležijo tudi tisti, ki imajo zaključeno srednješolsko izobrazbo in za svoje izobraževanje ne prejmejo formalnega potrdila visokošolskega zavoda.

Vpis poteka na UL TEOF v Ljubljani. Prvi in edini vpis v letošnjem letu bo predvidoma 15. novembra.

Podrobnosti o programu:

Zgibanka

Predmetnik in predavatelji

Pogoji za vpis in potek predavanj

 

Dodatne informacije:

Teološka fakulteta
Poljanska 4, 1000 Ljubljana
tel.: 01/434 58 18, faks: 01/434 58 54
e-pošta: [email protected]
splet: http://www. teof.uni-lj.si

Slovenska karitas
Kristanova 1, 1000 Ljubljana
tel.: 01/300 59 60, faks: 01/232 31 86
e-pošta: [email protected]
splet: https://www.karitas.si