Strokovni posvet: Izobraževanje in komuniciranje o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju

Na strokovnem posvetu, ki je potekal v petek, 30. marca 2012, in ga je organizirala Služba vlade RS za podnebne spremembe v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Slovensko Karitas, smo se spraševali o tem k ako v prihodnjih desetletjih zagotoviti ustrezno količino in kakovost znanja za zeleno rast in za prilagajanje na učinke podnebnih sprememb, po kakšnih poteh je možno spreminjati navade, pričakovanja, vrednote posameznikov, organizacij in skupnosti, da se bomo razvijali na uravnotežen način, s podporo ukrepom za doseganje skladnega družbenega, okoljskega in gospodarskega razvoja, kako na primer z vzgojo in izobraževanjem za trajnostni razvoj do vitkejših občinskih in šolskih proračunov in do razvojnih priložnosti na lokalni ravni?

Odgovore na ta in še druga vprašanja je na posvetu iskalo 52 predstavnikov vseh deležnikov – od nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti, institucij in organizacij vzgoje in izobraževanje, državne uprave, komunikacijskih agencij in drugih deležnikov – ki že strokovno prispevajo k razvoju tega področja. Več o posvetu …

“Zelena Slovenija, družba ozaveščenih posameznikov” je slogan za dosego strategije nizkoogljične družbe do 2050 v Sloveniji. To lahko dosežemo, če so vključeni SONCE (pozitivnost, energija) in GLAVA in SRCA ljudi.

Gradiva predavateljev:
* Ddr. Barica Marentič Požarnik: VITR v šoli in pouku – kje smo in kako dalje?
* dr. Darja Piciga: Podnebne spremembe in trajnostni razvoj
* Andrej Kranjc: Strategija prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050
* Cveto Fendre: Trenutno stanje izobraževanja URE in OVE v osnovnih, srednjih in višjih strokovnih šolah v Sloveniji
* Živa Gobbo: Izobraževanje za trajnostni razvoj Slovenija (poročilo raziskave)
* Jana Lampe Vzgoja in izobraževanje o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju

SLIKA 1
SLIKA 2
SLIKA 3

Več o posvetu in delavnici