Stari tolarji ZA NOVO UPANJE

Akcija Stari tolarji za novo upanje! po Mercatorjevih blagvonih centrih se je zaključila.
Skupaj je bilo zbranih 875.000 SIT.

Iskrena hvala vsem darovalcem! Slovenska karitas