Sporočilo Slovenske karitas ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi

18. oktobra Evropa namenja posebno pozornost globalnemu problemu trgovine z ljudmi. Kriminalne mreže namreč trgujejo z ljudmi znotraj posameznih držav kot tudi mednarodno, izven meja svojih držav. Žrtve trgovine z ljudmi so prisiljene v različne novodobne oblike suženjstva, kot so prisilne poroke, prisilno delo, spolno izkoriščanje, trgovino z organi, tkivi in krvjo, prisilno beračenje in prisilno izvajanje kaznivih dejanj.

Humanitarne krize, nestabilne ali vojne razmere, ki so povezane z grobim kršenjem človekovih pravic in nevzdržnimi razmerami za življenje, posameznike in skupnosti prisilijo k selitvam. Begunci in migranti, še posebno otroci, so med tistimi, ki so najbolj ranljivi za to, da postanejo žrtve različnih krutih oblik izkoriščanja, med potovanjem ali ko enkrat prispejo v ciljno državo. Njihova ranljivost se še toliko bolj zaostruje ob pomanjkanju varnih in zakonitih migracijskih poti. Prav zaradi slednjega so prisiljeni v prečkanje nevarnih poti, kamor jih vodijo tihotapci ali trgovci z ljudmi, ki skušajo izkoristiti težak položaj, v katerem so se znašli.

Trgovci z ljudmi svoje žrtve obravnavajo kot predmete, ki jim prinašajo dobičke. Ko so žrtve preko prevare ali prisile enkrat ujete v krut krog izkoriščanja in zlorab, je njihovo življenje bistveno prikrajšano za dostojanstveno obravnavo, ki si jo zasluži slehernik.

Slovenska karitas že od leta 2006 nudi pomoč žrtvam trgovine z ljudmi s pomočjo sofinanciranja programov, namenjenih oskrbi žrtev s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za notranje zadeve. S preventivnimi delavnicami za osnovnošolce, srednješolce in širšo skupnost pa želi Slovenska karitas prispevati k osvetlitvi teme, ki obdaja trgovino z ljudmi. Ob letošnjem evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi se je k akciji ozaveščanja pridružil tudi Ljubljanski potniški promet. Naš skupen cilj je, da ta temna resničnost, ki se povečuje iz dneva v dan, ne ostane neopažena.

Hvala vam za objavo.

Imre Jerebic

generalni tajnik Slovenske Karitas

Za več informacij se prosimo obrnite na: [email protected], 01 300 59 60/67 ali na 031 470 151

KOR_letak 2017-10-11