Sporočilo Slovenske karitas ob 17. oktobru, Svetovnem dnevu boja proti revščini

Na Svetovni dan boja proti revščini, 17. oktobra, Slovenska karitas poziva slovenske kandidate za volitve v Evropski parlament, ki bodo maja naslednje leto, da se  zavežejo za boj proti revščini, neenakostim in socialni izključenosti. Prihodnji Evropski parlament, vključno z predstavniki Slovenije, bo moral sprejeti  ukrepe za zmanjševanje revščine v državah članicah. Eden ključnih ukrepov je spodbujanje naložb, ustvarjanje novih delovnih mest in zmanjševanje vsakovrstne revščine.

Revščina tudi Sloveniji na žalost ni tuja, še posebej družinam, kjer so starši brezposelni ali prejemajo neprimerno ali neredno plačilo, kljub trdemu delu. V revščini pa se znajdejo tudi številni starejši. Karitas je v Sloveniji v lanskem letu razdelila več kot 3.400 ton osnovne hrane. V povprečju je s to hrano zagotovila največ dvomesečno pokritost socialno ogroženega gospodinjstva z najbolj osnovno hrano. Malo manj kot polovica hrane je bilo iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, preostali del pa iz naslova darov posameznikov in donacij podjetij. Tudi letos se je že do poletja, kljub gospodarski rasti in zmanjševanju števila brezposelnih,  na Karitas v Sloveniji po pomoč s hrano in pri plačilu položnic obrnilo skoraj 70.000 oseb.

Posebej ranljiva skupina so otroci, ki odraščajo v revnih družinah. Mnogi iz med njih bodo celo življenje ostali v revščini. Minimalni dohodki staršev ali prebijanje z dneva v dan s pomočmi otrokom ne morejo zagotovili enakih izhodiščnih možnosti, kot jih imajo njihovi sovrstniki, tako pri izobraževanju, kot tudi pri drugih neformalnih oblikah nabiranja izkušenj in ustvarjanja socialne mreže. Taka negativna izkušnja pogosto zaznamuje otroke, ki doživljajo revščino, nemoč in apatijo staršev v svojih zgodnjih letih. Zato je nujna podpora mladim družinam, da ustvarijo primerno okolje za razvoj otrok in njihovo vključevanje v družbo. Zelo pomembno je tudi zaposlovanje mladih. Plačilo za delo jim mora omogočiti ustvarjalnost in rast v najbolj aktivnih letih.

»Vesela sem, kadar v vrtcu organizirajo enodnevni izlet, saj zmorem plačati. Žalost pa me obide, ker moja otroka ne moreta na izlete, kadar otroci prespijo. To preprosto ni mogoče, ker dobivam minimalno plačo in velik del potrebujem samo za najem stanovanja. Ob tem me zajame strah, kako bo šele po tem, ko bosta v šoli.« pravi mama, ki živi sama z dvema majhnima otrokoma v okolici Ljubljane. Družina na Karitas prejema tudi pomoč v hrani.

Ob današnjem dnevu želi Slovenska karitas spodbuditi tudi k ukrepom proti zmanjševanju revščine na svetovni ravni, kjer v najrevnejših državah sveta, še posebno na območju pod-Saharske Afrike, milijoni ljudi živijo v skrajni revščini. So brez dostopa do hrane, pitne vode, zdravstva, primerne izobrazbe in možnosti za delo ter s tem za preživetje in dostojno življenje.

Zagotovimo, da do leta 2030 ne bo več potrebno obeleževati mednarodnega dneva za izkoreninjenje revščine, ampak da bo do takrat revščina v Evropi in v svetu skoraj pozabljena!

Slovenska karitas