Slovenska Karitas do sedaj nakazala 30.000 € za pomoč prizadetim ob suši v Vzhodni Afriki

Slovenska Karitas je od zbranih  31.767 EUR za pomoč ob suši v Vzhodni Afriki do sedaj že posredovali 30.000 EUR za humantarno pomoč ljudem v Somaliji in Keniji, kjer se situacija še poslabšuje in še vedno veliko ljudi nujno potrebuje hrano, vodo in zdravstveno oskrbo.
20.000 EUR smo v sodelovanju s Caritas Nemčije in lokalnim partnerjem Daryeel Bulsho Guud, namenili za nakup hrane in redno oskrbo s pitno vodo za 2.500 najbolj ogroženih družin (15.000 ljudi) za obdobje 5 mesecev na podeželskem območju Galguduuda v osrednji Somaliji, ki so ostale brez osnovnih sredstev za preživljanje zaradi suše in trajajočega konflikta. V tej regiji je s kronično lakoto ogroženih preko 60 % prebivalstva. Pomoč bo prednostno namenjena otrokom v starosti od 0 do 5 let, starejšim in nosečim materam.

10.000 EUR smo v sodelovanju s Caritas Kenija namenili za oskrbo z vodo za 820 gospodinjstev v škofiji Ngong v južni Keniji. S temi sredstvi bomo podprli zagotovitev 20-ih 10.000 litrskih vodnih rezervoarjev, ki bodo namenjeni zbiranju in shranjevanju vode. Na območju kraja Ngong so se mnogi vodni viri izsušili zaradi premajhne količine padavin. Razdalje, ki jih morajo ljudje sedaj prehoditi, da pridejo do pitne vode so se močno podaljšale. Prej so morali povprečno prehoditi od 1 do 5 km, sedaj pa od 8 do 20 km. Ti rezervoarji za vodo bodo v enem mesecu nameščeni v bližini zdravstvenih centrov in šol in bodo služili uporabnikom teh institucij ter okoliškemu prebivalstvu. Med sušno dobo bodo redno dovažali vodo v rezervoarje, v času deževne dobe pa bodo ti rezervoarji zbirali deževnico s streh teh zgradb.

Slovenska Karitas nadaljuje z zbiranjem sredstev za pomoč prizadetim ob suši v Afriki na
TRR: 02140–0015556761, Afrika, Sklic: 6254.

Na http://www.caritas.org/activities/emergencies/food_crisis_in_east_africa.html je mogoče podrobno spremljati delo celotne mreže Karitas v Vzhodni Afriki.

Hvala za vašo solidarnost.

Imre Jerebic
generalni tajnik Slovenske karitas

Slovenska Karitas do sedaj nakazala 30.000 € za pomoč prizadetim ob suši v Vzhodni Afriki

Slovenska Karitas je od zbranih  31.767 EUR za pomoč ob suši v Vzhodni Afriki do sedaj že posredovali 30.000 EUR za humantarno pomoč ljudem v Somaliji in Keniji, kjer se situacija še poslabšuje in še vedno veliko ljudi nujno potrebuje hrano, vodo in zdravstveno oskrbo.
20.000 EUR smo v sodelovanju s Caritas Nemčije in lokalnim partnerjem Daryeel Bulsho Guud, namenili za nakup hrane in redno oskrbo s pitno vodo za 2.500 najbolj ogroženih družin (15.000 ljudi) za obdobje 5 mesecev na podeželskem območju Galguduuda v osrednji Somaliji, ki so ostale brez osnovnih sredstev za preživljanje zaradi suše in trajajočega konflikta. V tej regiji je s kronično lakoto ogroženih preko 60 % prebivalstva. Pomoč bo prednostno namenjena otrokom v starosti od 0 do 5 let, starejšim in nosečim materam.

10.000 EUR smo v sodelovanju s Caritas Kenija namenili za oskrbo z vodo za 820 gospodinjstev v škofiji Ngong v južni Keniji. S temi sredstvi bomo podprli zagotovitev 20-ih 10.000 litrskih vodnih rezervoarjev, ki bodo namenjeni zbiranju in shranjevanju vode. Na območju kraja Ngong so se mnogi vodni viri izsušili zaradi premajhne količine padavin. Razdalje, ki jih morajo ljudje sedaj prehoditi, da pridejo do pitne vode so se močno podaljšale. Prej so morali povprečno prehoditi od 1 do 5 km, sedaj pa od 8 do 20 km. Ti rezervoarji za vodo bodo v enem mesecu nameščeni v bližini zdravstvenih centrov in šol in bodo služili uporabnikom teh institucij ter okoliškemu prebivalstvu. Med sušno dobo bodo redno dovažali vodo v rezervoarje, v času deževne dobe pa bodo ti rezervoarji zbirali deževnico s streh teh zgradb.

Slovenska Karitas nadaljuje z zbiranjem sredstev za pomoč prizadetim ob suši v Afriki na
TRR: 02140–0015556761, Afrika, Sklic: 6254.

Na http://www.caritas.org/activities/emergencies/food_crisis_in_east_africa.html je mogoče podrobno spremljati delo celotne mreže Karitas v Vzhodni Afriki.

Hvala za vašo solidarnost.

Imre Jerebic
generalni tajnik Slovenske karitas