Pomoč s šolskimi potrebščinami ob začetku šolskega leta

Delovni zvezki in ostale šolske potrebščine so veliko breme in samo v začetku šole starše stanejo več kot 200 EUR na enega šolajočega otroka. Strošek je odvisen od razreda in delno tudi od obveznega izbora delovnih zvezkov in priporočljivih potrebščin, ki jih določi šola. Še posebej so pred veliko preizkušnjo velike družine, družine z enim staršem in s starši, ki so v različnih drugih stiskah. V pomoč skušamo vključiti tudi tiste družine, ki za las izpadejo iz različnih oblik državne pomoči, pa zaradi težkih okoliščin, v katerih živijo, svojim otrokom ne zmorejo zagotoviti najnujnejših pogojev za osnovno šolanje. V veliki večini družin, ki jim Karitas pomaga, pa je vsaj eden iz med staršev brezposeln ali pa starši ne dobivajo redne plače za svoje delo.

Razdeljevanje pomoči socialno ogroženim osnovnošolcem je potekalo v mesecu juliju in avgustu. Preko škofijskih karitas je pomoč s šolskimi potrebščinami po vsej Sloveniji dosegla 8.716 šolajočih otrok. V letošnjem letu je na posameznih območjih še več prošenj kot lani. Žal pa so naše možnosti zelo omejene, zato ne moremo pomagati vsem, ki prosijo. Med prosilci je poleg družin osnovnošolcev tudi vse večje število dijakov.

Pomoč je bila realizirana na različne načine. Precejšen del pomoči je bil razdeljen v obliki paketov šolskih potrebščin, kot dopolnitev k rednim oblikam pomoči, ki jih prejemajo družine v stiski. Vrednost takega paketa je znašala največ 25 EUR. Velik del pomoči pa je bil realiziran tudi v obliki plačila položnic, bonov in naročilnic za založbe. Najvišji znesek pri tovrstni pomoči pa je letos znašal 80 EUR na otroka. V eni družini je lahko pomoč prejelo tudi več otrok. Skupna porabljena sredstva za realizacijo pomoči škofijskih Karitas v šolskih potrebščinah do 1. septembra znašala 287.324 EUR.  

Največ denarnih sredstev za pomoč s šolskimi potrebščinami zberemo v dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo. Do sedaj se je v tej akciji zbralo 112.500 EUR. Zbiranje se bo nadaljevalo do konca leta. Del sredstev prispeva tudi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Ostala sredstva pa se v materialu in denarnih sredstvih zberejo po župnijskih in škofijskih karitas.

Zbiramo tudi šolske potrebščine, tako smo že od maja v akciji Pokloni zvezek v 210 osnovnih šolah zbirali velike črtaste zvezke in jih do septembra zbrali malo manj kot 14.000 Zvezki pa so vsebovali tudi lepe mislimi, ki so jih osnovnošolci na posebnih karticah zapisali za svoje sovrstnike v stiski.

V posebni akciji za družine s petimi otroki in več pa so delovne zvezke za 589 otrok poklonile založbe I2 d. o. o., Modrijan založba, d. o. o., Založba Rokus Klett d. o. o., Založba Tangram in Mladinska knjiga Založba d. d.. Polovico sredstev za ta namen pa so prispevali donatorji Nadškofija Ljubljana, Škofiji Celje in Koper ter Revije Ognjišče.

 

Pomoč je seveda najbolj intenzivna pred začetkom šolskega leta, se pa v manjšem obsegu nadaljuje tudi preko celega šolskega leta. Vsi, ki bi želeli pomagati s šolskimi potrebščinami lahko kadarkoli prispevajo 1 € s poslanim SMS sporočilom z geslom KARITAS na št. 1919. Na voljo je tudi transakcijski račun: Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana TRR: 02140–0015556761 sklic: 3620, namen: Šolske potrebščine«

Iskrena zahvala vsem darovalcem, ki so pomagali, da je bil vstop otrok v šolo lažji.

 

Imre Jerebic

generalni tajnik Slovenske Karitas