Slovenska karitas prejela knjige za ljudi v stiski

Ljubljana, 6. 3. 2018.

Republika Avstrija – Urad zveznega kanclerja in Mohorjeva družba v Celovcu tradicionalno podarjata slovenskim nevladnim ustanovam knjige v skupni vrednosti 50.000 evrov. Akcija poteka že od leta 2002 dalje in z donacijo spodbuja branje knjig in bralno kulturo. Tako kot pretekla leta je med dobitniki tudi Slovenska karitas z donacijo v znesku 9.000 evrov.  Knjige bodo posredovane Škofijskim karitas, ki jih bodo razdelile uporabnikom programov.  Za dar se Uradu zveznega kanclerja in Mohorjevi družbi v Celovcu iskreno zahvaljujemo. Slovenska karitas