Slovenska karitas ob svetovnem humanitarnem dnevu o pomenu solidarnosti ob katastrofah po svetu

Humanitarnih kriz po svetu, še posebej v najrevnejših državah, je iz leta v leto več in se še poglabljajo. Na milijone ljudi trpi zaradi lakote in pomanjkanja drugih osnovnih dobrin, preganjana in strahu pred izgubo življenja. Slovenska karitas ob letošnjem svetovnem dnevu humanitarnosti, ki poteka 19. avgusta, želi opozoriti, kako pomembna je solidarnost in humanitarna pomoč številnim ljudem po svetu, ki se znajdejo v hudih in ogrožajočih stiskah. Ta dan je posvečen tako ljudem, ki potrebujejo pomoč, kot humanitarnim delavcem, ki pomagajo v središču konfliktov, nasilja in drugih kriznih situacij, kot je pandemija COVID-19. Vsak dan se več tisoč humanitarnih delavcev posameznih lokalnih Karitas sooča z nevarnostmi, da bi lahko pomagali ljudem v stiski. Mnogi tvegajo tudi svoja življenja. Ob tem Caritas Europa izraža globoko zaskrbljenost nad strašnimi stranskimi učinki, ki jih povzročajo gospodarske sankcije in enostranski omejevalni ukrepi za civilno in ranljivo prebivalstvo, ki se prebijajo skozi krize v regijah.

Slovenska karitas ima možnost, da se hitro odzove na vsako humanitarno krizo po svetu, preko mreže mednarodne Karitas (Caritas Internationalis), ki ima 165 lokalnih organizacij Karitas po svetu. Zbrana sredstva nakaže lokalni organizaciji Karitas, ki s svojimi sodelavci na terenu, tudi v najbolj odročnih predelih (župnijske karitas), neposredno in takoj pomagajo ljudem v stiski s humanitarno pomočjo. V prvi polovici leta 2020 je Slovenska karitas skupaj posredovala zbranih 92.097 eur donacij za humanitarno pomoč ob pandemiji COVID-19 po svetu, krizi v Venezueli, katastrofi v Bejrutu v Libanonu ter za pomoč prizadetim v konfliktu v Siriji in beguncem v BIH. Dodatno je bilo namenjenih še 31.670 EUR za preventivne ukrepe in blaženje posledic koronavirusa v Srbiji, Ruandi in Libanonu preko razvojnih in humanitarnih projektov, ki jih sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS.        

Ob vsem tem na Slovenski karitas velikokrat prejmemo zahvalo, saj ljudem po svetu zelo veliko pomeni sočutje, predvsem pa pomoč brez katere ne bi preživeli:

»V času omejitev zaradi COVID-19 je bilo življenje zelo težko, ker nihče ni smel delati in smo ostali doma. Zalog hrane nismo imeli. Iskrena hvala Sloveniji in Caritas Rwanda, ki so nam v karanteni omogočili pomoč s hrano in higienskimi pripomočki. Tako smo lažje preživeli,« je dejal Prosper iz vasi Nyabiguri v Ruandi, eden od članov 600 družin v projektu učinkovite rabe naravnih virov v Karongiju, ki so prejeli pomoč ob epidemiji preko projekta sofinanciranega s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS.

Več o pomoči Karitas ob večjih krizah po svetu v letu 2020

Pomoč ob eksploziji v Bejrutu: Slovenska karitas je do sedaj zbrala 19.517 EUR za pomoč prebivalcem Bejruta v Libanonu, ki jih je v avgustu letos dodatno prizadela katastrofalna eksplozija, hkrati z veliko gospodarsko krizo, pandemija koronavirusa in pomočjo 1 mio beguncem iz Sirije v Libanonu. Caritas Libanon prizadetim pomaga s hrano in drugimi potrebščinami, zdravstveno oskrbo in psihosocialno pomočjo ter z urejanjem začasnih bivališč. Za izvedbe te pomoči je tudi Vlada Republike Slovenije namenila 100.000 EUR Caritas Libanon. Več

Pomoč ob COVID-19 po svetu: Slovenska karitas je do sedaj za ta namen zbrala in posredovala 35.000 EUR. 15.000 EUR je nakazala v sklad Caritas Internationalis, ki je nadalje razdelila ta sredstva za preventivne ukrepe in blaženje posledic epidemije v najrevnejše države sveta. 10.000 EUR je bilo posredovanih Caritas v Ruandi za nakup kirurških mask, razkužil/mil, balonov za vodo za preventivne ukrepe v 12 zdravstvenih ustanovah ter za splošno populacijo v 11 župnijah na območju Nyundo/Kibuye, za sledenje bodo izvedene tudi aktivnosti ozaveščanja o zaščitnih ukrepih. 10.000 EUR je bilo posredovanih Caritas Bosne in Hercegovine za pomoč pri nakupu hrane, higienskih pripomočkov ter zaščitnih sredstev za ranljiva gospodinjstev na območju kantona Sarajevo. Več

Pomoč Slovencem v Venezueli: V Venezueli že več let traja huda gospodarska in humanitarna kriza, primanjkuje hrane in zdravil. Slovenska karitas pomaga Slovencem v Venezueli od leta 2017 dalje. Skupna nakazana pomoč za nakup hrane in drugih potrebščin ter za pomoč družinam z denarnimi sredstvi v treh letih je bila 58.570 EUR, od tega v letošnjem letu 31.570 EUR, pri čemer je 5.500 EUR prispeval Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. V letošnjem leti smo posredovali tudi 8 večjih paketov zdravil, v treh letih pa skupaj 37 paketov, ki so jih prispevale pro bono ambulante in podjetje Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto. Več

Slovenska karitas se iskreno zahvaljuje vsem Slovencem odprtega srca za pomoč ob teh velikih stiskah ljudi po svetu. HVALA za vsak dar. Nadaljuje pa tudi z zbiranjem sredstev za pomoč v vseh omenjenih akcijah. Možnost darovanja na: https://www.karitas.si/daruj/donacija/

Peter Tomažič

generalni tajnik Slovenske karitas

Več informacij: [email protected], 031 344 481

Posamezne projekte sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Mnenje in vsebina besedila ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS in MZZ RS.