Slovenska karitas nadaljuje z obnovo po poplavah v Srbiji ter v BiH

Na Slovenski karitas smo konec maja 2015 v Republiki Srbiji ter v Bosni in Hercegovini v sodelovanju z lokalnimi Karitas začeli z izvedbo dveh projektov obnove javne infrastrukture na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave. Projekta sta nastala na podlagi še aktualnih lokalnih potreb po obnovi javne infrastrukture v poplavljenih občinah v Srbiji in BiH, ki do sedaj še ni bila obnovljena zaradi pomanjkanja sredstev, je pa njena obnova nujno potrebna za normalen potek življenja tamkajšnjega prebivalstva. Projekta, ki se bosta v Srbiji in BIH izvedela v času do 30. septembra 2015, v okviru javnega razpisa financira Ministrstvo za zunanje zadeve RS, vsakega v vrednosti 53.500 EUR.

Projekt »Obnova s poplavami poškodovane osnovne šole v Bariću in cestne infrastrukture v Krupanju v Srbiji« se izvaja v partnerskem sodelovanju s Caritas Beogradske nabiskupije v Srbijii. V okviru tega projekta se bodo na OŠ »14. oktobar« v Bariću, ki leži v občini Obrenovac, v sklopu šolske telovadnice obnovili lani poplavljeni in uničeni garderobni prostori in sanitarije ter tudi kanalizacijsko omrežje do te šole, da bi preprečili razlivanje odpadne vode v primeru poplav v prihodnje in zagotovili boljše in varnejše pogoje za izvedbo športne vzgoje za 720 učencev. Obnovljena bo tudi 800 m dolga ulica Luke Stevića v občini Krupanj, ki je bila lani močno poškodovana s poplavami in z njimi povezanimi zemeljskimi plazovi. Poškodovana cesta močno ovira promet in s tem ogroža varnost pešcev. Obnova te ceste, bo prispevala k večji varnosti 550-ih prebivalcev, ki živijo na tej ulici, bo potekala v sodelovanju z občino Krupanj, ki bo le-to sofinancirala v vrednosti 57.694 EUR.

Projekt »Obnova s poplavami poškodovanega zdravstvenega in gasilskega doma v kraju Vidovice v Bosni in Hercegovini« se izvaja v partnerskem sodelovanju z nacionalno Caritas v Bosni in Hercegovini. V okviru projekta bodo obnovljeni s poplavami poškodovani prostori zdravstvenega doma v Vidovicah (ordinacije, hodniki, sanitarije), ki so še vedno neprimerni za redno nudenje zdravstvene oskrbe. Najtežje je sedaj za starejše ljudi iz Vidovic, ki morajo po zdravniško pomoč hoditi v 20 km oddaljen zdravstveni dom v Orašju. Obnovljeni bodo tudi prostori gasilskega doma v Vdovicah (tla, stene, okna, vrata ipd), ki je sedaj zaradi močne poškodovanosti ob poplavah še vedno zaprt, gasilci shranjujejo po svojih domovih opremo, ki so jo uspeli ob poplavah rešiti. S projektom bomo preko 800 prebivalcem Vidovic in okoliških krajev pomagali, da si bodo opomogli po katastrofi in lahko zaživeli kot prej.

Dosedanja pomoč Slovenske karitas s poplavami prizadetim ljudem v Srbiji in BiH

IMG_0066
Novozgrajena hiša za poplavljeno družino v Obrenovcu, gradnja podprta s strani Slovenske karitas

Slovenska karitas je po poplavah v maju 2014 poslala Karitas v BIH in Karitas v Srbiji skupaj 100.000 EUR za takojšnjo humanitarno pomoč s poplavami prizadetemu prebivalstvu ter 25 pošiljk materialne pomoči v skupni vrednosti preko 170.000 EUR v sodelovanju s slovensko vojsko. Za obnovo po poplavah, predvsem obnovo in gradnjo ter opremljanje domov posameznih družin, ki so jim poplave odnesle in uničile vse, ter za ponoven zagon kmetijstva ipd., pa smo lokalnima Karitas do sedaj nakazali 193.500 EUR. Skupna poslana pomoč lokalnima Karitas v BiH in Srbijo preko Slovenske karitas in preko Slovenke škofovske konference pa je bila v enem letu po poplavah v vrednosti 703.500 EUR.

Hvala vsem Slovencem za veliko solidarnost!

Imre Jerebic, Generalni tajnik Slovenske karitas

MRSS znak večji    logo srbija   logo bih

Besedilo izjave izraža mnenja Slovenske karitas in ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

 

Več informacij: [email protected] , 031 344 481