Rezultati raziskave: Vpliv prostovoljskih aktivnosti na zaposljivost mladih

Zaposljivost je pogosto ključen dejavnik uspešne integracije mladih v družbo. Odvisen je od prepleta raznolikih področij v življenju mladega človeka. Karitas se posredno ali neposredno ukvarja tudi z zaposljivostjo mladih. V terenski raziskavi Prostovoljske aktivnosti za spopadanje z dolgoročno brezposelnostjo, ki jo je v novembru predstavil Movit, je sodelovalo 43 mladih prostovoljcev, od tega 24 mladih z manj priložnostmi, in 16 organizacij iz 9 držav. Raziskava je vključila tudi slovenske prostovoljce, mladinske organizacije in institucije zaposlovanja.

Več o raziskavi najdete na spletni strani zavoda MOVIT: http://www.movit.si/ese/ucinki-programa/ucinkiprostovoljstva/

Predstavitev raziskave (vir: Facebook stran MOVIT)