Republika Slovenija in Karitas pomagata blažiti stiske migrantov v Bosni in Hercegovini

Položaj migrantov, ki so morali zapustiti svoj dom zaradi vojn, preganjanja, posledic podnebnih sprememb in skrajne revščine, in se v tej zimi nahajajo Bosni in Hercegovini, je zelo težak. Mnogi med njimi živijo v človeka nedostojnih pogojih, brez strehe nad glavo in ogrevanja, primerne obleke, sanitarij in tople vode ter higienskih pripomočkov in hrane. Caritas Bosne in Hercegovine jim preko humanitarnih apelov pomaga od 2018 dalje, predvsem s paketi s hrano, oblekami, higienskimi pripomočki in storitvami ter psihosocialno pomočjo. Vlada Republike Slovenije je preko mednarodne mreže Caritas Internationalis namenila prispevek v višini 40.000 evrov za pomoč migrantom v BiH, ki jo je Caritas BiH začela izvajati v januarju 2021. Tudi Slovenska karitas z akcijo zbiranja sredstev vabi k sočutju z migranti v BiH.

»Zima v Bosni in Hercegovini je zelo poslabšala življenjske razmere migrantov. Ob tem je v zadnjih treh mesecih Caritas BiH migrantom razdelila 5.000 higienskih paketov, 2.000 parov čevljev, 2.500 spalnih vreč, 2.000 paketov hrane, 1.000 zimskih jopičev, 4.000 parov nogavic, 4.000 kosov spodnjega perila ter 800 nahrbtnikov. Ob tem si prizadevamo, da pomagamo tam, kjer primanjkuje pomoči,« je povedala Dijana Muzička, koordinatorica projektov pomoči za migrante pri Caritas BiH.

Caritas BiH s takšno pomočjo pomaga migrantom v več migrantskih centrih v BIH; v Bihaću, Kladuši, Tuzli, Hadžićih, Ušivaku, Lipi, Sedri, Delijašu ter tudi drugim migrantom, ki bivajo izven kampov na ulici v različnih krajih. Do sedaj je že preko tretjega humanitarnega apela za migrante, ki se je začel izvajati v maju 2020, v skupni vrednosti 719.370 evrov, pomagala 8.000  migrantom v BIH.

23.1.2021 je Caritas BiH migrantom v BiH razdelila 1.000 zimskih jaken.

Poleg materialne pomoči v hrani, obleki in higienskih pripomočkih, je Caritas BiH migrantom v posameznih centrih zagotovila tudi tuše in pralnice za pranje oblačil z zaposlenimi domačini za to storitev, ki so jo v zadnjih treh mesecih migrantom omogočili 7.497-krat. V migranstkih centrih Lipa, Ušivak, Tuzla, Bihač in Sedra, vsakodnevno deli v t.i. »socialnih kotičkih« tudi topel čaj ter možnost pogovora in druženja. Caritas BIH poskrbi tudi, da so ob prihodu v BIH ženske z otroci, bolni, mladoletniki in drugi ranljivi migranti, sprejeti v njihovi dve varni hiši in tako niso na ulicah preden so razporejeni v posamezne migranstke centre. Pri izvedbi pomoči sodeluje Caritas BIH z lokalnimi oblastmi, IOM in drugimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo v migranstkih centrih.

Ena izmed Caritas BiH pralnic oblačil za v migranstkem centru v BiH
Caritas BiH vsak dan migrantom deli topel čaj in skrbi za različne socialne aktivnosti v “socialnem kotičku” v centrih

V januarju 2021 je Caritas BIH v sklopudvoletnega apela pomoči migrantom, ki ga bo izvajala do marca 2022, začela realizirati pomoč v višini 40.000 EUR, ki ji jo je za ta namen namenila Vlada Republike Slovenije preko mednarodne mreže Caritas Internationalis. To je poleg prispevkov članic mednarodne mreže Karitas velik doprinos, da Caritas BIH lahko pomaga migrantom in se zato zahvaljuje Republiki Sloveniji. K temu apelu želi še naprej prispevati tudi Slovenska karitas in vabi vse ljudi dobre volje k solidarnosti in sočutju z migranti v BIH, ki so odšli na dolgo in tvegano pot v želji po preživetju in bolj dostojnem življenju. K temu nas spodbuja tudi papež Frančišek: »Zaprtost ni rešitev. Edina pot rešitve je pot solidarnosti. Solidarnost z migrantom, solidarnost s tujcem…« HVALA za vsak dar!

Darujete lahko preko TRR:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Namen: Migranti BIH

Sklic: SI00 625

HVALA iz srca za solidarnost in vsak dar!                                                             

Peter Tomažič

generalni tajnik Slovenske karitas

Več info: [email protected], 031 344 481