Regionalna konferenca Caritas v Europi: Revščina in neenakost je grožnja tako ljudem kot demokraciji!

V dneh od 21. do 22. maja letos, je v Soesterbergu na Nizozemskem potekala Regionalna konferenca Caritas v Europi, ki je najvišji vodstveni organ mreže Caritas Europa, kjer predstavniki iz nacionalnih Karitas iz vseh evropskih držav, tudi iz Slovenske karitas, pridejo skupaj na letno skupščino.

Regionalna konferenca Caritas Europe je ob prisotnosti predstavnikov Karitas iz 35 evropskih držav, potrdila sledečo izjavo: “Povsod po Evropi smo priča stalnemu in zaskrbljujočemu povečanju števila ljudi, ki živijo v revščini, od katerih so mnogi postali izključeni iz naše skupnosti. Revščina uničuje ne le življenja, ampak ogroža temelje demokracije v Evropi, saj ti izzivi niso med prioritetami politikov, ki premalo ukrepajo. Zato ljudje izgubljajo vero v politične sisteme in politike.  Caritas Europa je odločna v boju proti revščini in neenakosti. V času volitev v Evropski parlament, Caritas Europa poziva nov parlament, naj okrepijo svoja prizadevanja za boj proti revščini v Evropski uniji in v Evropi na splošno. Nič več govorjenja  – politiki morajo ukrepati in obdržati svoje obljube! EU in njene države članice morajo izpolniti svoje zaveze, da bo 20 milijonov državljanov  izšlo iz revščine do leta 2020. Poleg tega pozivamo vlade po vsej Evropi , da bi našli nove načine, da zgradijo pravično in socialno gospodarstvo, ki bo dalo vsem ljudem možnost, da aktivno sodelujejo v naših družbah. Hkrati Caritas Europa poziva Evropsko unijo, da ne pozabi na boj proti revščini in neenakosti v najrevnejših državah sveta. Evropska unija se lahko – in se mora – zavzemati za boj proti svetovni lakoti in določiti jasne cilje o tem, kako končati lakoto do leta 2025. Na generalni skupščini Združenih narodov leta 2015 mora Europa Unija sprejeti vodilno vlogo pri doseganju ambicioznih ciljev za končanje skrajne revščine. Evropa ima zagotovo svoje težave in je zelo prizadeta s posledicami gospodarske krize, vendar pa tisti, ki so najbolj prizadeti po vsem svetu, živijo izven meja Evrope.”

Regionalna konferenca je med drugim potrdila tudi novega predsednika mreže Caritas Europa, msgr. Luca Van Looya, belgijskega škofa v Ghentu, za čas od leta 2015 do 2019. V svoje predstavitvenem govoru je škof Van Looy med drugim dejal: “Karitas je srčni utrip Cerkve. Verjamem v to, da ima Karitas tudi poslanstvo, da ljudem prinese veselje, kar je ravno tako pomembno, kot dati jim hrano in obleke.” Več na http://www.caritas.eu/news/regional-conference-elects-next-executive-board.

Imre Jerebic, generalni tajnik Slovenske karitas