Realizacija pomoči KARITAS v letu 2009

Leto 2009 so zaznamovale posledice gospodarske krize, zaradi katere so na škofijskih in župnijskih Karitas zabeležili strm porast števila prosilcev pomoči. V lanskem letu se je število prosilcev pomoči družin in posameznikov povečalo za 41 %.

Pomoč je Slovenska Karitas razdelila preko šestih škofijskih Karitas, v katere je vključenih 415 župnijskih Karitas, ki so z 8.158 tedensko aktivnimi prostovoljci, srce dvajsetletnega delovanja Slovenske Karitas.

Družinam in posameznikom v stiski so razdelili več kot 3.000 ton hrane. Dodaten vir pomoči so predstavljali higienski pripomočki (čistila, plenice, …) in plačila najnujnejših položnic.

Škofijske in župnijske Karitas so glavnino pomoči razdelile 136.452 osebam po vsej Sloveniji. Dodatno je pomoč prejelo 25.076 osnovnošolcev in dijakov v obliki šolskih potrebščin, učne pomoči, delavnic in letovanj. Več kot 50.000 starejših je bilo vključenih v družabna srečanja in obiske ob večjih praznikih.

Poleg splošno dobrodelnih programov pomoči je Karitas izvajala tudi specifične socialne programe pomoči odvisnikom, ženskam v stiski, brezdomcem in migrantom. V te skupine je bilo v lanskem letu vključenih več kot 6.000 oseb.

Neprecenljivo vlogo pri delu Karitas predstavljajo prostovoljci, ki so v lanskem letu samo na področju razdeljevanja pomoči z naslova intervencijskih zalog Evropske unije opravili več kot 100.000 ur prostovoljnega dela. Sodelavci, prostovoljci in socialni delavci se zavzemajo za to, da bi pomoč dosegla najpotrebnejše in da bi z njo odgovorili na temeljne potrebe ljudi v stiski.

V sklopu celotnih odhodkov škofijskih Karitas je bilo 1,9 % njenih odhodkov vezanih za pokrivanje stroškov dobrodelnih akcij in 7,7 % za njeno delovanje.

Podrobnejše finančno poročilo o skupni vrednosti programov pomoči mreže Karitas je na voljo na https://www.karitas.si/porocilo/