Peticija – NIČ REVŠČINE, UKREPAJMO ZDAJ

Razširjenost revščine v Evropi je velika sramota za našo družbo in je nedopustna. Nujno je takojšnje ukrepanje. Zato je vsaj deset resnih razlogov:

– 85 milijonov ljudi v EU živi v revščini,

– vsak peti otrok v EU živi v revščini,

– eden od štirih samskih ljudi, starih nad 65 let, živi v revščini,

– 60 milijonov ljudi v vzhodni Evropi živi z manj kot 2 € na dan, 

– okoli 280.000 ljudi naj bi bilo žrtev trgovine z ljudmi v Evropi,

– 1 od 10 ljudi v EU, kljub zaposlenosti, živi v revščini,   

– 7,2 milijona prebivalcev srednja in vzhodne Evrope je nepismenih,

– 73% državljanov EU je mnenja, da je revščina v njihovi državi zelo razširjena, 

– vsak sedmi človek, v starosti od 18 do 24 let, predčasno zapusti šolanje, 

– 8 od 10 romskih otrok v EU se sooča s ločevanjem v šoli.

Vir: www.zeropoverty.org                    

Vsak človek mora imeti pravico do zadostnih sredstev za dostojno življenje. Posamezniki in institucije morajo s skupnim sodelovanjem prevzeti odgovornost za odpravljanje revščine. Še pomembnejše pa je preprečevanje revščine z usmerjanjem socialnih politik v investiranje in osredotočenost na otroštvo in prehodna življenjska obdobja, v katerih smo posamezniki najbolj ranljivi.

Caritas Evropa in njene članice s peticijo pozivajo vse, ki sprejemajo odločitve, da se do leta 2015 s konkretnimi ukrepi zavzamejo za izkoreninjenje revščine otrok v Evropi, zagotovitev minimalne ravni socialne varnosti za vse, povečanje zagotavljanja socialnih in zdravstvenih storitev in zagotavljanje dostojnih delovnih mest.

Podpis peticije v slovenskem jeziku je mogoč na spletni strani: http://www.zeropoverty.org/sl/petition
Vsi ti ukrepi so še kako aktualni tudi v Sloveniji. Revščina se nezadržno povečuje. Število prejemnikov pomoči Karitas je iz lanskega leta naraslo za 41% na več kot 136.000 oseb. Nove stiske nastajajo zaradi brezposelnosti in neprimernega plačila za opravljeno delo. Starši in njihovi otroci se soočajo z resnimi težavami s financiranje osnovnošolskega izobraževanja, ki naj bi bilo brezplačno. Tako je v lanskem letu pomoč s šolskimi potrebščinami prejelo 8.000 otrok. Po podatkih strokovnih delavcev narašča število brezdomcev, naraščajo duševne stiske in zasvojenost z alkoholom. Mnogo starejši, ki živijo sami v gospodinjstvu, se ne morejo več sami preživljati. Na Slovenski Karitas pozivamo politike naj skrbno pretehtajo predlagane spremembe na področju davčne, zdravstvene in delovne zakonodaje, da ne bodo napovedane spremembe povzročile še večjo socialno izključenost najrevnejšega dela prebivalstva v Sloveniji.

Aktivnosti Slovenske Karitas v letu 2010:

Slovenska Karitas je v mesecu marcu pričela z zbiranjem podpisov na občnih zborih škofijskih karitas. Na tak način se je do sedaj zbralo 450 podpisov. Svoj podpis je mogoče oddati tudi na spletni strani: http://www.zeropoverty.org/sl/petition   Zbiranje se bo nadaljevalo do začetka decembra. V mesecu decembru bo peticija kot pobuda evropskih državljanov posredovana evropskem institucijam. Pobuda bo jasna zahteva EU komisiji, da pripravi ustrezno ukrepe in zakonodajo.

Preko celega leta Slovenska Karitas namerava organizirati tudi okrogle mize z naslovom »Kako preživeti?«, ki bodo podpora mrežnemu sodelovanju različnih institucij na lokalnem nivoju pri zmanjševanju revščine. Predvidoma bodo v več slovenskih krajih organizirali tudi delavnice z naslovom »Priložnost zate«, ki bodo namenjen socialno ogroženim. Usmerjene bodo k iskanju možnosti za izhod iz revščine. Manjše dogodke bodo na Slovenski Karitas pripravili tudi v mesecu maju ob mednarodnem dnevu družine in v septembru s sodelovanjem v okviru »Socialnega tedna«. S tematiko boja proti revščini pa bodo letos obeleženi tudi seminarji Karitas in Teden Karitas v mesecu novembru.

Besedilo je pripravil:Alojzij Stefan