Pričevanja migrantov

Migracije so pomembno zaznamovale človeško zgodovino vse do danes. Po ocenah Združenih narodov 272 milijonov ljudi živi zunaj držav rojstva ali izvornega državljanstva. Tudi mnogi Slovenci zapuščajo svojo domovino v želji po boljšem zaslužku in življenju. Migranti s svojim znanjem, delom in veščinami pomembno prispevajo k razvoju držav, kamor so se priselili in v izvorne države.

Na svetu živi 80 milijonov ljudi brez varnega prostora, ki mu lahko rečejo DOM.

V zadnjih letih smo priča povečanemu številu mednarodnih migracij in beguncev. Glavni razlogi za prisilno selitev so konflikti in vojne, preganjanje, podnebne spremembe ter naraščajoča lakota in skrajna revščina. Krize po svetu se poglabljajo, kar sili ljudi v iskanje poti, da si rešijo življenje in ustvarijo boljše pogoje za bivanje ter dostojnejše življenje.

Za vsako številko se skriva osebna zgodba človeka.


Preko projekta MIND, ki ozavešča o povezanosti med migracijami in globalnim trajnostnim razvojem, smo v letu 2020 posneli pričevanja prve in druge generacije migrantov, ki živijo v Sloveniji in Slovencev, ki so se izselili v tujino.

To so njihove zgodbe…


Pričevanja migrantov so del didaktičnega gradiva za srednje šole, ki je nastalo v sklopu 3-letnega projekta MIND, sofinanciranega s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS, preko katerega si 12 partnerskih organizacij Karitas iz 11 evropskih držav prizadeva za povečanje ozaveščenosti javnosti o povezanosti migracij z globalnim razvojem (vzroki za migracije), spodbuja k sprejemanju ljudi iz drugih kultur in okolij, ozavešča o pomenu aktivne vloge migrantov pri soustvarjanju razvoja v gostujočih in izvornih državah ter spodbuja k uresničevanju Ciljev trajnostnega razvoja. Izražena mnenja ne predstavljajo uradnega stališča EU in Vlade RS.