Pričetek dobrodelne akcije »Pomagajmo preživeti in živeti«, predstavitev pomoči mreže Karitas v letu 2021 ter obisk predsednika Caritas Europe

Na Slovenski karitas so na novinarski konferenci predstavili začetek dobrodelne akcije Pomagajmo preživeti in živeti. Namenjena je predvsem pomoči starejšim, socialnemu vključevanju trajno nezaposljivih ter podpori ljudem z minimalno plačo ter nizkimi prihodki v Sloveniji. Poleg akcije so predstavili tudi poročilo o pomoči celotne mreže Karitas v letu 2021.

Letošnjo novinarsko konferenco je vsebinsko obogatil predsednik Caritas Europe, msgr. ddr. Michael Landau, ki je poudaril: »Karitas se zavzema za socialno pravičnost, za spoštovanje človeškega dostojanstva vseh ljudi. Ob veliki solidarnosti s prizadetimi zaradi vojne v Ukrajini, ne smemo pozabiti na revne v Evropi, tudi v Sloveniji. V Evropi je v letu 2020 pred krizo s Covidom živelo kar 96,5 milijona ljudi, ki jim je grozila revščina ali socialna izključenost. Stanje se je še poslabšalo najprej kot posledica Covida in sedaj še zaradi vojne v Ukrajini. Ob vseh podražitvah minimalni dohodki in socialna pomoč postajajo prenizki, da bi revni ljudje na robu lahko preživeli ob visokih stroški goriva, električne energije in hrane. Nujna je revalorizacija minimalnih plač in pomoči upoštevaje inflacijo. 

Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas je povedal: »Smo pred podobnimi izzivi kot v letu 2009 ob začetku gospodarske krize, ko smo začeli z akcijo Pomagajmo preživeti. Vsaka kriza najbolj prizadene ravno tiste, ki so že sedaj v stiski in na robu. Povsod zaznavamo povečevanje revščine med starejšimi in tudi med mladimi. Veliko ljudi živi v podnajemniških stanovanjih in z neredno zaposlitvijo. To krizo in tudi epidemijo smo uspeli razrešiti. Hvaležni smo vsem našim podpornikom in darovalcem, ki se v vseh krizah še bolj intenzivno odzovejo in pomagajo.«

Alenka Petek, socialna delavka na Škofijski karitas Ljubljana je predstavila aktualne razmere, ki jih srečuje pri prosilcih z pomoč: »Zelo so ranljivi starejši, še posebej ženske ki živijo same, družine z več otroki in enostarševske družine. Zaskrbljujoče je, da številni, ki prihajajo po pomoč na Karitas sicer prejemajo minimalno plačo, vendar zaradi visoke najemnine za stanovanje, bolezni ali smrti v družini ne morejo preživeti.  Še posebej pa se stopnjujejo težave zaradi podražitev osnovnih življenjskih pripomočkov.«

Na Slovenski karitas spodbujajo k pozitivnemu pogledu, saj imamo v Sloveniji in Evropi dovolj moči, virov in sposobnosti, da bomo rešili tudi novo nastale stiske zaradi podražitev hrane in energentov. Ob sodelovanju humanitarnih organizacij, države in vsakega iz med nas ter z medsebojno solidarnostjo nihče ne bi smel ostati v stiski.

Povzetek Poročila mreže Karitas za leto 2021 je na voljo na www.karitas.si/o-karitas/porocilo. 

Več o akciji je na voljo tudi na https://www.karitas.si/akcije/pomagajmo-preziveti

Peter Tomažič
generalni tajnik Slovenske karitas