Poročilo z novinarske konference – akcija Pomagajmo preživeti in letno poročilo mreže Karitas

V sredo 6. aprila 2016, je ob 11.00 na Vrhniki, na sedežu Župnijske karitas Vrhnika, potekala novinarska konferenca, na kateri so sodelavci Slovenske karitas predstavili začetek dobrodelne akcije Pomagajmo preživeti 2016 in letno poročilo celotne mreže Karitas za leto 2015. Svoje dejavnosti je predstavila tudi Župnijska karitas Vrhnika.

Dobrodelna akcija POMAGAJMO PREŽIVETI 2016
Slovenska karitas osmo leto zapored začenja z vseslovensko dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti, ki je namenjena materialni pomoči v obliki hrane in plačila položnic za osebe, ki so v težavah zaradi brezposelnosti ter nerednih ali prenizkih dohodkov. V letu 2015 smo s pomočjo darovalcev zbrali 157.000 EUR. Skoraj polovico sredstev smo uporabili za nakup hrane in  polovico za plačilo položnic (stanarine, stanovanjskih stroškov, ogrevanja, elektrike…) za 834 gospodinjstev. Manjši del pa je bil namenjen tudi za higienske pripomočke in drugo najnujnejšo pomoč. Odzvala so se tudi nekatera podjetja, ki so donacijo podarila v obliki hrane.
Tudi letos vabimo k solidarnosti in sodelovanju v dobrodelni akciji Pomagajmo preživeti. Vsi ki bi želeli sodelovati, lahko sredstva nakažejo na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761, Namen: Pomagajmo preživeti, sklic: SI00 930
BIC banke: LJBASI2X, Koda namena: CHAR

Zgibanka s položnico je na voljo na spletni strani www.karitas.si, v zadnji izdaji Tednika Družina, v naslednjem tednu pa tudi na sedežih župnij in na vseh poštah po Sloveniji.

LETNO POROČILO mreže Karitas za letu 2015
V letu 2015 smo v celotni mreži Karitas v obliki materialne pomoči (večinoma hrane in plačila položnic), z darovi darovalcev, donatorjev, delom prostovoljcev, sredstvi FIHO, ministrstev in lokalnih skupnosti ter hrano iz intervencijskih zalog EU pomagali 102.285 osebam po vseh slovenskih krajih. Med njimi je bilo 86.234 družinskim članov in posameznikov, 11.606 starejših, 2.786 migrantov in 1.659 brezdomcev. Skoraj 11.000 prostovoljcev, ki delujejo v 463 župnijskih karitas je ljudem v stiski razdelilo 2.669 ton hrane. Samo v lanskem letu je bilo pomoči v obliki plačila najnujnejših položnic deležnih 12.632 oseb.

Dodatno je bilo v programe za otroke vključenih 30.388. Od tega jih je nekaj manj kot 13.000 prejelo pomoč z šolskimi potrebščinami. V različne oblike družabnosti in druženja je bilo vključenih več kot 41.000 starejših. Skupna vrednost programov pomoči Karitas v Sloveniji je v letu 2015 znašala 7.921.565 EUR in v tujini 849.665 EUR.

Podrobnosti na : https://www.karitas.si/o-karitas/porocilo

Predstavitev Župnijske karitas Vrhnika
Župnijsko karitas, ki jo je na novinarski konferenci predstavila voditeljica Marica Štirn, je bila ustanovljena leta1991 in v letošnjem letu praznuje 25 let. V njej deluje 24 prostovoljcev, ki dvakrat tedensko z materialno pomočjo oskrbujejo 319 družin oziroma 841 oseb. Pomagajo tudi s šolskimi potrebščinami in obiski starejših.
V Karitas izvajajo tudi brezplačno družinsko terapijo v obliki strokovne psihoterapevtske pomoči strokovnjaka. Vanjo je bilo v lanskem letu vključenih več kot 100 posameznikov, parov, otrok in družin. Pri delu sodelujemo s Centrom za Socialno delo Vrhnika in Zdravstvenim domom Vrhnika. V lanskem letu so opravili 696 ur psihosocialnega svetovanja in 65 ur svetovalnih razgovorov.
Nudijo tudi osnovno pravno svetovanje, ki ga izvajajo štiri mlajše prostovoljke pravnice. Lani so v svetovanje vključili 49 uporabnikov pomoči in opravili 51 svetovalnih ur.
Tesno sodelujejo tudi s patronažno službo, ki enkrat mesečno svetuje prejemnikom pomoči pri skrbi za zdravo življenje.
V lanskem letu so intenzivno pomagali tudi pri oskrbi beguncev, ki so bili nameščeni v namestitvene centru v Vrhniki. Prostovoljci so pokrivali 8 ur dnevno oskrbo s hrano, higienskimi pripomočki in drugim najnujnejšim.

Dodatne informacije dobite pri Andreji Urh na Slovenski karitas, tel. 01/300–59–60/69,
e-naslov: [email protected]