Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin

Pri nakupu šolskih potrebščin bomo pomagali osnovnošolcem in srednješolcem, študentom naša pomoč ni namenjena.. Prošnje bomo sprejemali do 10.7.2007. Da bi se izognili številnim nepopolnim prošnjam, smo letos pripravili poseben obrazec, iz katerega je razvidno, katere dokumente in dokazila morate priložiti prošnji. Obrazec lahko dvignete tudi v naši pisarni na Poljanski 2. Prošnjo, v kateri opišite svojo situacijo, dopolnite z dokazili o družinskih prejemkih, s popolno odločbo o otroškem dodatku, za vse srednješolce pa je potrebno tudi potrdilo o šolanju za šolsko leto 2007/2008. Prošnje, prispele do 10.7.2007, bomo obravnavali do konca julija. V zadnjem tednu julija bomo začeli izdajati naročilnice, s katerimi boste lahko kupili vse potrebno za šolo. Vse, ki boste vložili prošnjo za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin pri Karitas in ste prejemniki socialne pomoči, bomo prosili, da podpišete posebno izjavo, s katero se obvezujete, da ne boste prosili sredstev za isti namen tudi na Centru za socialno delo. S tem bi se radi izognili podvajanju pomoči in spodbudili prosilce k smotrnejšemu koriščenju pomoči.

Škofijska karitas Ljubljana, 01/439 21 30, [email protected]