Brezplačni delovni zvezki založbe Rokus-Klett, Tangram in i 2 za družine s petimi ali več otroki

Stroški ob vstopu v novo šolsko leto močno bremenijo tudi velike družine in pogosto presegajo finančne zmožnosti staršev, še posebej, kadar večina otrok v družini še vedno obiskuje šolo. Velikim družinam po vsej Sloveniji želimo pomagati v akciji »Za družine s petimi ali več otroki – delovni zvezki brezplačno!«. Na pobudo Založbe Rokus d.o.o. smo takšno akcijo prvič izpeljali pred dvema letoma in pomagali 34 družinam. Lansko leto je sodelovalo pet založb. Pomagali smo 134 družinam iz vseh delov Slovenije. Vrednost pomoči je presegla 11.000,00 €.

Letos s Škofijsko karitas Ljubljana sodelujeta Založba Rokus Klett d.o.o., Stegne 9b, Ljubljana, Založba Tangram d.o.o., Dolenjska cesta 242b, Ljubljana in i 2, družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje, Koprska 94, Ljubljana.

                  

Z AKCIJO PO VSEJ SLOVENIJI POMAGAMO:
• šoloobveznim otrokom iz družin s petimi ali več otroki,
• tudi če kateri od otrok še ne hodi v šolo ali če nadaljuje šolanje kot dijak ali študent.

Število vzdrževanih družinskih članov prosilci dokazujejo s fotokopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku. Vlogi priložijo tudi kopijo seznama delovnih zvezkov za šolsko leto 2007/08, ki ga dobijo v šoli. V obrazec vpišejo samo delovne zvezke sodelujočih založb.

DODATNE INFORMACIJE o akciji po telefonu na 01 43-92-130 in 051 693-322. Dosegljivi bomo tudi na e-naslovu: [email protected]

Prošnje bomo sprejemali do 13. julija 2007 na naslovu:

ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANA, POLJANSKA 2, 1000 LJUBLJANA.

Nepopolnih vlog in vlog, oddanih po izteku roka, ne bomo obravnavali! Iskreno upamo, da se bo tej pobudi v prihodnjih letih pridružil še kdo, oziroma da bo država z več posluha našla sredstva za brezplačne delovne zvezke za vse šolarje.

Škofijska karitas Ljubljana Tone Kompare, direktor