Pomoč Karitas delavcem Vegrada in Preventa

V preteklem letu se je zaradi gospodarske krize v okviru Karitas število prejemnikov pomoči in njihovih družinskih članov dvignilo za 40 %, kar v številkah pomeni 136.000 oseb. Podoben trend se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Uslužbenci in prostovoljci Karitas spremljajo dogajanje ter s pomočjo dobrih ljudi in darovalcev potrebnim pomagajo v sodelovanju s predstavniki delavcev, lokalnih skupnosti in Rdečim križem. Slovenska Karitas je iz dobrodelne akcije Pomagajmo preživeti in iz naslova prejete dohodnine ta teden za pomoč delavcem Vegrada in Preventa zagotovila 40.000,00 €.

Škofijska Karitas Celje se z aktivnim delom župnijskih Karitas vključuje v pomoč delavcem Vegrada. Poudarek daje predvsem pomoči v obliki šolskih potrebščin za delavske družine, ki jih bodo v tem tednu razdelili med 400 družin. Konec avgusta bodo prizadetim družinam pomagali tudi s hrano, oblačili in pri plačilu najnujnejših položnic.

Nadškofijska Karitas Maribor in Župnijska Karitas Slovenj Gradec sta za delavce Preventa pripravili 400 prehranskih paketov pomoči in jih tudi že razdelili. Na prizadetem območju bodo v okviru drugih župnijskih Karitas razdelili dodatnih 300 prehranskih paketov. V tamkajšnjih občinah potekajo koordinacijski sestanki za pomoč. V drugi fazi načrtujejo razdeljevanje pomoči v obliki hrane in oblačil, v najbolj perečih primerih pa tudi v obliki plačil položnic za najnujnejše življenjske stroške ter pomoč pri nakupu šolskih potrebščin v okviru dobrodelne akcije Otroci nas potrebujejo. Nadškofijska Karitas Maribor bo septembra v program pomoči vključila tudi delitev ozimnice in hrane iz intervencijskih zalog Evropske unije.

Usodo slovenjgraškega podjetja Prevent Global delijo tudi zaposleni v Preventu na Mirni na Dolenjskem. Približno 250 zaposlenih je od letošnjega maja dalje na čakanju. Delavke in delavci niso prejeli plač, pred vrati pa je začetek šolskega pouka in plačilo tekočih življenjskih stroškov, zato se je na nastalo situacijo odzvala tudi Škofijska Karitas Novo mesto. Predstavniki tamkajšnjega sindikata in Škofijske Karitas Novo mesto so se dogovorili, da bodo v času, dokler se položaj delavcev ne uredi, družinam pa zaradi izpada dohodkov grozi socialna stiska, da bo novomeška Karitas pomagala z razdeljevanjem prehranskih paketov, kot tudi s plačevanjem položnic ter nakupom šolskih potrebščin za otroke.

Slovenska Karitas bo v naslednjih mesecih nadaljevala s pomočjo prizadetim ob gospodarski krizi. Na Karitas se s prošnjami za pomoč po Sloveniji obračajo tudi delavci in brezposelni iz manjših podjetij, ki jih vključujejo v redne oblike pomoči.

Morebitni darovalci prispevek lahko nakažejo na Slovensko Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: 02140-0015556761, namen: Pomagajmo preživeti, sklic: 00 9300