EVROPSKA SINERGIJA MLADIH ZA BOJ PROTI SOCIALNI IZKLJUČENOSTI

Mednarodna izmenjava mladih pod naslovom: Evropska sinergija mladih za boj proti socialni izključenosti je potekala v Vipavskem Križu med 8. in 15. 8. 2010. V okviru tega naslova so udeleženci spoznavali različne vidike  revščine, diskriminacije in socialne izključenosti. 

Udeleženci so bili mladi prostovoljci Karitas med 17 in 25 letom in so prihajali iz različnih držav: Slovenije, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črna gore, Bolgarije, Makedonije in Albanije. Obiskali pa so jih tudi mladi iz Italije. Vseh je bilo 34 in so bili nastanjeni v Kapucinskem samostanu in župnišču v Vipavskem Križu.

Namen projekta je bilo spoznavanje različnosti boja proti diskriminaciji, revščini in socialni izključenosti. Tako smo opolnomočili mlade, da lahko po Evropi osveščamo o boju proti

diskriminaciji in na kakšen način smo lahko nediskriminatorni. Ob tem smo zasledovali cilje razvijati solidarnost in spodbujati strpnost med mladimi, krepiti medsebojno razumevanje mladih iz različnih držav ter prispevati k razvoju kakovosti sistemov podpore za aktivnosti mladih in zmogljivost organizacij civilne družbe na področju mladih.

V programu so spoznavali različne vidike revščine skozi predstavitve in predavanja različnih predavateljev, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečujejo z revščino. Del programa je bilo tudi soočanje z invalidnostjo. V ta namen so imeli predstavitev dela z otroci s posebnimi potrebami ter obiskali bivalno enoto v Zavodu Janka Premrla Vojka – Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje v Vipavi. Glavna predavanja pa so si sledila po dnevih. Najprej je Bogdan Žorž postavil vprašanje: Kdo je reven med nami. Mladi so ob slikah spoznavali različne oblike revščine. To vprašanje je nadgradil Bogdan Vidmar, ki se je dotaknil revščine predvsem med mladimi, ki je ponavadi posledica različnih oblik odvisnosti. Gostje iz Italije pa so mladim predstavili Evropske vrednote in globalne dimenzije, ki jih prinaša revščina. Zadnje dneve pa so mladi iz različnih držav iskali rešitve za zmanjšanje revščine, predvsem kaj lahko naredijo sami. Ob tem so jim bili predstavljeni tudi vsi programi Mladi v akciji, ki so namenjeni mladim.

V popoldanskem času so opravljali prostovoljsko delo v Domu karitas na Cesti in v prostorih Karitas Vipavske dekanije v Ajdovščini ter obiskali dom starejših v Ajdovščini.

Del razmišljanj so podkrepili s pomočjo fotogovorice in sicer s 3 fotografijami, ki so jih pripravili že pred prihodom. S prvo fotografijo so se predstavili – kdo so, kaj želijo sporočiti o sebi. Z drugo sliko so drugim predstavili revščino v svoji državi, še bolj konkretno v svoji okolici kot jo vidijo sami. S tretjo sliko pa so poiskali možnosti za rešitev revščine. Fotografije so bile na ogled javnosti v času odprtih vrat, v soboto med 16. in 18.00. Slike pa bodo pripravljene tudi za druge razstave in dogodke ob zaključku evropskega leta boja proti revščini.

Program je bil sofinanciran s strani Evropske unije in je potekal v okviru programa Mladi v akciji.

Program MLADI V AKCIJI je program Evropske unije, ki sledi ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine. Omogoča finančno podporo projektom neformalnega učenja in mobilnosti mladih, ki prispevajo k ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine.

Program je namenjen predvsem mladim med 15. in 30. letom, da bi se povečala njihova zavzetost in vključevanje v oblikovanje ter upravljanje družb, vključno z Evropsko unijo. Program omogoča mladim, da na podlagi lastnih prizadevanj pridobivajo in krepijo ključne kompetence za vseživljenjsko učenje z namenom povečevanja njihove zaposljivosti in vključevanja v družbo.

Program zasleduje 4 prednostna področja, katerih cilje morajo zasledovati projekti, ki želijo biti sprejeti v program:

·    evropsko državljanjstvo,
·    udejstvovanje/participacija mladih,
·    kulturna raznolikost,
·    vključevanje mladih z manj priložnostmi.

 Tanja Bratina 

 

 

 

EVROPSKA SINERGIJA MLADIH ZA BOJ PROTI SOCIALNI IZKLJUČENOSTI

Mednarodna izmenjava mladih pod naslovom: Evropska sinergija mladih za boj proti socialni izključenosti je potekala v Vipavskem Križu med 8. in 15. 8. 2010. V okviru tega naslova so udeleženci spoznavali različne vidike  revščine, diskriminacije in socialne izključenosti. 

Udeleženci so bili mladi prostovoljci Karitas med 17 in 25 letom in so prihajali iz različnih držav: Slovenije, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črna gore, Bolgarije, Makedonije in Albanije. Obiskali pa so jih tudi mladi iz Italije. Vseh je bilo 34 in so bili nastanjeni v Kapucinskem samostanu in župnišču v Vipavskem Križu.

Namen projekta je bilo spoznavanje različnosti boja proti diskriminaciji, revščini in socialni izključenosti. Tako smo opolnomočili mlade, da lahko po Evropi osveščamo o boju proti

diskriminaciji in na kakšen način smo lahko nediskriminatorni. Ob tem smo zasledovali cilje razvijati solidarnost in spodbujati strpnost med mladimi, krepiti medsebojno razumevanje mladih iz različnih držav ter prispevati k razvoju kakovosti sistemov podpore za aktivnosti mladih in zmogljivost organizacij civilne družbe na področju mladih.

V programu so spoznavali različne vidike revščine skozi predstavitve in predavanja različnih predavateljev, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečujejo z revščino. Del programa je bilo tudi soočanje z invalidnostjo. V ta namen so imeli predstavitev dela z otroci s posebnimi potrebami ter obiskali bivalno enoto v Zavodu Janka Premrla Vojka – Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje v Vipavi. Glavna predavanja pa so si sledila po dnevih. Najprej je Bogdan Žorž postavil vprašanje: Kdo je reven med nami. Mladi so ob slikah spoznavali različne oblike revščine. To vprašanje je nadgradil Bogdan Vidmar, ki se je dotaknil revščine predvsem med mladimi, ki je ponavadi posledica različnih oblik odvisnosti. Gostje iz Italije pa so mladim predstavili Evropske vrednote in globalne dimenzije, ki jih prinaša revščina. Zadnje dneve pa so mladi iz različnih držav iskali rešitve za zmanjšanje revščine, predvsem kaj lahko naredijo sami. Ob tem so jim bili predstavljeni tudi vsi programi Mladi v akciji, ki so namenjeni mladim.

V popoldanskem času so opravljali prostovoljsko delo v Domu karitas na Cesti in v prostorih Karitas Vipavske dekanije v Ajdovščini ter obiskali dom starejših v Ajdovščini.

Del razmišljanj so podkrepili s pomočjo fotogovorice in sicer s 3 fotografijami, ki so jih pripravili že pred prihodom. S prvo fotografijo so se predstavili – kdo so, kaj želijo sporočiti o sebi. Z drugo sliko so drugim predstavili revščino v svoji državi, še bolj konkretno v svoji okolici kot jo vidijo sami. S tretjo sliko pa so poiskali možnosti za rešitev revščine. Fotografije so bile na ogled javnosti v času odprtih vrat, v soboto med 16. in 18.00. Slike pa bodo pripravljene tudi za druge razstave in dogodke ob zaključku evropskega leta boja proti revščini.

Program je bil sofinanciran s strani Evropske unije in je potekal v okviru programa Mladi v akciji.

Program MLADI V AKCIJI je program Evropske unije, ki sledi ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine. Omogoča finančno podporo projektom neformalnega učenja in mobilnosti mladih, ki prispevajo k ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine.

Program je namenjen predvsem mladim med 15. in 30. letom, da bi se povečala njihova zavzetost in vključevanje v oblikovanje ter upravljanje družb, vključno z Evropsko unijo. Program omogoča mladim, da na podlagi lastnih prizadevanj pridobivajo in krepijo ključne kompetence za vseživljenjsko učenje z namenom povečevanja njihove zaposljivosti in vključevanja v družbo.

Program zasleduje 4 prednostna področja, katerih cilje morajo zasledovati projekti, ki želijo biti sprejeti v program:

·    evropsko državljanjstvo,
·    udejstvovanje/participacija mladih,
·    kulturna raznolikost,
·    vključevanje mladih z manj priložnostmi.

 Tanja Bratina