Pomoč slovenski šoli AMS v Mendozi v Argentini

Slovenska karitas na pobudo profesorja Naravoslovnotehniške fakultete Primoža Mrvarja, ki je obiskal slovensko skupnost v Mendozi v Argentini in v sodelovanju s slovensko osnovno šolo Antona Martina Slomška v Mendozi, prosi za finančno pomoč, da bo edina slovenska šola v Latinski Ameriki lahko delovala. Kriza v Argentini je vse globlja, starši, slovenskih korenin, ne zmorejo več plačevati šolnine otrokom za to slovensko šolo. Še za osnovne potrebščine nimajo dovolj sredstev. Socialna stiska je velika. Zato vas skupaj s skupnostjo v Mendozi, prosimo za pomoč.

V novembru 2023 sem bil štirinajst dni na vseslovenskem srečanju v Mendozi. Med rojaki v Argentini sem občutil toplino, pristno slovensko besedo in iskreno srce. Prizadela me je stiska edine slovenske šole v Južni Ameriki (AMS), ki ji grozi zaprtje. V svojem in njihovem imenu Vas naprošam, da darujete po svoji moči-zmožnosti za ta namen. Velika škoda bi bila, da se srce slovenskega šolstva v Južni Ameriki ustavi,” je dejal Primož Mrvar.

Delovanje osnovne šole v Mendozi v Argentini, ki bo brez vaše pomoči prenehala delovati, lahko podprete z darom na TRR:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Namen: SOLA MENDOZA

Sklic: SI00 854

Koda namena: CHAR

BIC banke: LJBASI2X

Darujete lahko tudi preko QR kode:

Iskrena HVALA!

  • Kratka predstavitev šole Colegio Esloveno ANTON MARTIN SLOMŠEK (AMS)

Šola AMS je bila ustanovljena  leta 2011 s sedežem v Mendozi. Šolo je ustanovila fondacija Slo, to je skupina posameznikov, ki se zavzemajo za kakovostno šolanje slovenskih in argentinskih otrok, da bi bili vzgojeni v kulturi vrednot slovenstva in opremljeni z kakovostnim znanjem, veščinami in kompetencami za nadaljnje življenje.

Trenutno šolo AMS obiskuje 125 otrok, od tega vrtec 25 otrok, osnovno šolo, ki traja 7 let, pa 100 učencev.

Od leta 2011 je šolo obiskovalo 360 učencev, končalo šolanje pa 80 učencev.

V šoli je zaposlenih 25 delavcev, od tega 20 učiteljev, 5 splošne službe in administracija ter vodstvo. Šola je zelo racionalno organizirana, saj posamezni uslužbenci, ki opravljajo administrativna dela, tudi poučujejo, nadomeščajo in vse kar je potrebno.

Šolanje poteka zelo kakovostno praktično vsi učitelji in administratorji delajo entuziastično preko vseh normativov, da bi ohranili šolo, saj potrebnih dodatnih učiteljev ne moremo zagotoviti zaradi zelo omejenih sredstev.

Osnova osnovne šole AMS je argentinski akreditiran program, katerega osnova je standardni argentinski program, ki je pomembno razširjen z naslednjimi vsebinami-predmeti:

  • Slovenski jezik
  • Slovenska kultura
  • Verouk
  • Angleški jezik
  • Glasba (otroški pevski zbor)
  • Šport
  • Umetnost
  • Slovenska književnost

Glede na zadovoljstvo staršev glede kakovosti vzgojno-edukativnega dela, ki je v zvezi z nadaljnjim šolanjem otrok iz naše šole AMS je nedvomno ugotovljeno, da so otroci zelo dobro pripravljeni za nadaljnjo šolanje, ki se nadaljuje v srednji šoli in na univerzah.

  • Ekonomsko stanje šole AMS in razmere v Argentini kjer deluje

Šola AMS deluje v najetih prostorih in iz ministrstva za šolstvo Argentine ne dobi nobenih sredstev. Model financiranja šole je postavljen tako, da starši plačujejo šolanje otrok preko šolnine, ki znaša 50.000 pesov (približno 50€/mesec). Torej stroški delovanja šole vključujejo naslednje postavke: Najemnino za prostore šole AMS, plače učiteljev in administracije ter vodstva (mesečna plača učitelja znaša 250€), plačilo davščin državi, stroški vode, zemeljskega plina, električne energije, telekomunikacijski stroški, stroški čiščenja in osnovnega vzdrževanja. Celotni mesečni stroški za šolo (zgoraj naštete postavke) znašajo 8 mio. pesov (približno 8000€/mesec).

Kot je vsem znano, aktualno finančno ekonomsko stanje v Argentini izjemno težko in se je v zadnjih letih še poglobilo-poslabšalo. Letos v prvih desetih mesecih (januar-oktober 2023) je inflacija že presegla 170 %. Do konca leta 2023 se bo ta vrednost še povečala. Desetega decembra letos, bo v Argentini nastopila nova vlada, pri čemer se pričakuje, da se bo situacija glede plačevanja šolnine še poslabšala.

Ker se resnično mnoge družine srečujejo z izbiro med nujnimi osnovnimi potrebščinami, kot je hrana, obleka, viri energije,.. in plačilom šolnine šoli AMS, se v zadnjih letih soočamo z nezmožnostjo plačevanja šolnine, kljub srčni želji staršev in otrok, da bi ostali v šoli AMS. Ko so bili taki primeri redki, se je iskalo pomoč znotraj Slo fondacije in preko posameznikov, ki preko pristnih dobrodelnih nakazil pomagajo najšibkejšim posameznikom, sedaj pa se je situacija močno poslabšala in predstavlja izjemen problem za vse deležnike.

Finančnih virov s strani države Argentine ta šola ne prejema. Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu jih je v letu 2023 podprl s 11.000 evri. Tudi letos bodo zaprosili urad za podporo. Vendar takšna sredstva za celo leto niso dovolj. Prisiljeni so resno razmišljati (preučuje se tudi ta možnost) o ukinitvi edine Slovenske šole v Južni Ameriki. Z zadnjimi močmi prosijo za finančno pomoč mati domovino Slovenijo, podjetja in posameznike, ki bi jim pomagali v tej težki situaciji. Za mesečno delovanje šole bi potrebovali 3,8 mio. pesov (približno 3800€/mesec).

“Naj skupaj ohranimo slovenstvo, s  šolo  Colegio Esloveno ANTON MARTIN SLOMŠEK (AMS). Le ta je garant razvoja slovenske Skupnosti, ki zna slovensko besedo in kulturo tudi v bodoče. Vse dobro in Bog vas živi,” je dejal častni konzul RS v Mendozi in pravni zastopnik šole.

Posnetek iz slovenskega zajtrka učencev, ki so končali zaključni sedmi razred na šoli AMS v Mendozi decembra leta 2022.

Obisk ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu g. Mateja Arčona, veleposlanika RS v Buenos Airesu g. Brian Bergant, predsednika Zedinjene Slovenije g. Jureta Komarja, generalnega direktorja za šolstvo v provinci Mendoza g. Jose Thomas, predsednika Društva Slovencev v Mendozi g. Tineta Šmona  ter drugih visokih predstavnikov v šoli AMS, novembra 2022.

Živa skupnost iz raznih prireditev v šoli AMS.

Iskrena hvala za vsak dar!

Peter Tomažič, Slovenska karitas

Za dodatne informacije in donatorkse pogodbe pišite na: [email protected], 031 344 481.

Preberite tudi prispevek na druzina.si.