Pomoč ob epidemiji – Pomagajmo preživeti in živeti

Slovenska karitas je začela z redno vseslovensko dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti, ki je namenjena predvsem pomoči osebam z nerednim delom, težko in trajno nezaposljivim, starejšim in podpori različnim programom socialnega vključevanja. V teh izrednih razmerah letošnjo akcijo prvenstveno namenjamo tudi vsem prizadetim v epidemiji korona virusa, saj smo od 16. marca pa do danes imeli kar 1.124 novih gospodinjstev, ki so potrebovala najnujnejšo pomoč. V prvi vrsti gre za starejše in tiste, ki so že izgubili stalno ali priložnostno delo ter tudi za posamezne družine, predvsem enostarševske ali z več otroki, ki v času epidemije v novih okoliščinah ne morejo preživeti same. Še vedno nas pokliče tudi zelo veliko oseb, ki sicer ne potrebujejo materialne pomoči, potrebujejo pa daljši pogovor. Tako so strokovni delavci Karitas v zadnjem mesecu preko telefona nudili psihosocialno pomoč preko 2.000 osebam. Na Karitas glede na izkušnje iz zadnje gospodarske krize pričakujemo, da se bo število prosilcev za pomoč v naslednjih mesecih hitro povečevalo.

V letu 2019 smo s pomočjo darovalcev v akciji Pomagajmo preživeti in živeti zbrali 148.350 EUR. Zbrana sredstva smo namenili materialni pomoči v hrani ter higienskih pripomočkih in plačilu najnujnejših položnic (stanarine, stanovanjskih stroškov, ogrevanja, elektrike…). Pomoč so prejela predvsem gospodinjstva, ki so v težavah zaradi dolgotrajne brezposelnosti, bolezni ter nerednih ali prenizkih dohodkov. Sredstva so bila namenjena tudi pomoči starejšim z zelo nizkimi pokojninami in dodatki ter še posebej tistim, ki živijo sami. Tako je lani materialno pomoč na Karitas prejelo preko 16.000 starejših. Dopolnilna pomoč iz naslova te akcije nadgrajuje pomoč v hrani iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, pomoči iz sredstev FIHO, donirane hrane in pomoč iz zbranih donacij posameznikov, ki jo je lani na 310 razdelilnih mestih Karitas prejelo preko 98.000 oseb.

Manjši del zbranih sredstev v akciji Pomagajmo preživeti in živeti je bil namenjen tudi programom socialnega vključevanja, ki v Karitas temelji predvsem na svetovanju, aktivaciji za prostovoljno delo, učenju različnih koristnih spretnosti in na podpori drugim prilagojenim oblikam dela. Tako smo v preteklem letu vključili 3.196 prejemnikov pomoči v učenje uporabnih spretnosti za življenje ter 6.980 v strokovno individualno svetovanje. Intenzivnejša in kontinuirana svetovanja so v lanskem letu potekala v svetovalnicah na več kot 80 župnijskih oziroma območnih Karitas po vsej Sloveniji in na 6 škofijskih Karitas. V programe prostovoljstva z dodatkom za aktivacijo je bilo v lanskem letu v Karitas vključenih preko 200 oseb, večinoma trajno nezaposljivih, zaradi starosti ali različnih, predvsem zdravstvenih omejitev.

Dobrodelna akcija Pomagajmo preživeti in živeti je ena iz med pomembnejših vseslovenskih dobrodelnih akcij, saj se je v sklopu akcije Pomagajmo preživeti in živeti v 12 letih od začetka gospodarske krize, zbralo in razdelilo za dobrih 2 mio EUR pomoči.

Hvaležni smo številni medijem, ki z oglasi ali objavami posredujejo vabilo za pomoč.

Tudi letos vabimo k solidarnosti in sodelovanju v dobrodelni akciji Pomagajmo preživeti in živeti. Še posebej pa akcijo namenjamo vsem prizadetim v epidemiji. Vsi, ki bi želeli sodelovati, lahko sredstva nakažejo na:         
 
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761,
Namen: Pomagajmo preživeti in živeti, sklic: SI00 930.
 

Za pomoč prizadetim ob epidemiji je mogoče je darovati 5 eur tudi z SMS sporočilom KARITAS5 na 1919.

Zgibanka s položnico in elektronske oblike darovanja so na voljo na spletni strani https://www.karitas.si/pomagajmo-preziveti  in  v zadnji izdaji tednika Družina.