Pomoč Karitas s šolskimi potrebščinami pred pričetkom šolskega leta 2022/2023

V letošnjem poletju so do konca avgusta škofijske Karitas v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Murski Soboti in Novemu mestu pomagale 10.755 socialno ogroženim šolarjem iz 4.795 družin, od tega 8.534 osnovnošolcem in 2.221 dijakom. Skupaj je pred začetkom šolskega leta vrednost pomoči na škofijskih Karitas v obliki paketov šolskih potrebščin ter bonov in naročilnic, predvsem za nakup delovnih zvezkov, znašala 234.844 EUR.  Podatki o pomoči s šolskimi potrebščinami so delni, ker pomoč poteka preko celega leta. Tovrstna pomoč je v lanskem letu do konca leta skupaj s pomočjo župnijskih Karitas zajela skoraj 13.000 otrok in glede na število prošenj pričakujemo, da bo vsaj tako tudi letos.

Družine s šoloobveznimi otroki, ki so v stiski, so pred pričetkom novega šolskega leta prejele pomoč v obliki paketov s šolskimi potrebščinami oz. bonov in naročilnic predvsem za nakup delovnih zvezkov. Večji del pomoči je bil realiziran z zbranimi sredstvi v akciji Otroci nas potrebujejo, v kateri se je dosedaj zbralo 164.653 EUR, in z zbranimi 37.000 zvezki v akciji Pokloni zvezek. Preostala sredstva so se zbrala v manjših lokalnih akcijah, del pa prispeva tudi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO).

Posebna oblika pomoči pri stroških za šolo so tudi Botrstva za otroke, v katera je vključenih več kot 480 otrok. Izvajajo se v škofijskih Karitas v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Poleg šolskih potrebščin vsako leto med šolskim letom približno 1.600 otrok prejme tudi denarno pomoč pri plačilu prehrane, obšolskih dejavnosti in sprotnih potreb za šolanje.

Začetek šolskega leta za mnoge socialno ogrožene družine predstavlja hudo finančno breme. Stroški za šolske potrebščine in delovne zvezke za posameznega osnovnošolca, še posebej v drugi in tretji triadi, lahko znašajo tudi več kot 250 EUR, kar je odvisno od šole in razreda. Finančna bremena se za starše mesečno nadaljujejo tudi med šolskim letom. Na Karitas se še posebej obračajo po pomoč družine, kjer imajo starši nizko plačo, zadolžene družine, družine z enim staršem in družine z več osnovnošolci ter brezposelne družine. Velikokrat pomoč potrebujejo tudi družine, ki za silo shajajo skozi leto in drugače ne prejemajo pomoči. Karitas v veliki meri pomaga tudi družinam, ki za las izpadejo iz javnih cenzusov pomoči. V sodelovanju z osnovnimi šolami socialno ogroženim otrokom poleg pomoči s šolskimi potrebščinami nekatere Karitas dodatno pomagajo tudi med letom z učno pomočjo, pomočjo pri plačilu različnih dejavnosti in položnic za prehrano. Pomoč na mnogih lokacijah usklajujemo s CSD in drugimi NVO. Dobro sodelujemo tudi s številnimi osnovnimi šolami.

Velik del sredstev za pomoč se je zbral  v dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo, ki se je pričela v mesecu juniju in v kateri se je do sedaj z nakazili in SMS sporočili zbralo 164.653 EUR. Na Slovenski karitas so hvaležni za izjemno podporo darovalcev. Del sredstev za pomoč je pridobljen tudi v manjših akcijah škofijskih Karitas, preostanek prispeva FIHO. Del pomoči se je zbral in razdelil tudi v materialni obliki. Skupaj je bilo zbranih več kot 37.500 zvezkov za socialno ogrožene otroke v Sloveniji. Zbiranje zvezkov je potekalo v 266 osnovnih šolah in 102 vrtcih v mesecu maju in juniju. Tako so otroci za svoje socialno ogrožene sovrstnike zbrali več kot 30.000 zvezkov in v vrtcih dodatno še 700 novih tempera barvic. Akcija Pokloni zvezek je bila že četrto leto zapored izpeljana tudi v papirnicah Office&More in galanterijah Bags&More, v katerih se je zbralo več kot 6.000 zvezkov. Letošnji akciji Pokloni zvezek se je pridružila tudi Odvetniška zbornica Slovenije, ki so Karitas podarili 1.500 zvezkov.

Akcija zbiranja sredstev v dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo se bo nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih, saj Karitas osnovnošolcem pomaga tudi med celim šolskim letom. Še vedno pa zbiramo nove, velike črtaste zvezke ali tempera barvice, ki jih je mogoče oddati na najbližji Karitas, ali finančna sredstva za pomoč otrokom na TRR:

Slovenska karitas          
Kristanova ulica 1         
1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
sklic: SI00 3620
namen: Otroci nas potrebujejo.

Zbiranje sredstev preko celega leta poteka tudi prek SMS-sporočil s ključno besedo ZVEZEK5 na 1919, s katero prispevate 5 EUR.

Iskrena hvala vsem darovalcem za darovano pomoč otrokom, ki potrebujejo šolske potrebščine.

Več informacij: 01/300-59-60, [email protected]