Podeljene zahvale prostovoljcem pri razdeljevanju hrane, sofinancirane s strani EU

Minister Luka Mesec razdelil zahvale škofijskim in župnijskim Karitas in prostovoljcem Karitas.

V torek, 30. januarja, je s strani ministra Luke Mesca v okviru Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 (POMP), potekal sprejem prostovoljcev obeh partnerskih organizacij Rdečega križa in Slovenske karitas. Dogodka se je udeležila tudi vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

V okviru programa ministrstvo že od leta 2014 dalje zagotavlja pomoč materialno najbolj ogroženim. Z dodeljenimi sredstvi iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (sklad) v višini 29 milijona evrov, letno pomoč prejme več kot 160.000 najbolj ogroženih oseb, največ žensk, starejših, otrok, enostarševskih družin. Približno 3.000 ton hrane (moka, testenine, olje – sončnično in olivno, konzervirana zelenjava – fižol, grah, pelati, med, konzerviran goveji golaž in konzerviran mesni ragu) letno, ki jih je ministrstvo dobavljalo v skladišča humanitarnih organizacij, se je razdeljevalo na več kot 350 razdelilnih mestih Rdečega križa Slovenije in Slovenske karitas po celotni Sloveniji.

Za namen pomoči prizadetim v poplavah je ministrstvo iz sklada zagotovilo dodatne količine hrane, to je dodatnih 98.068 kilogramov, hrana pa se je delila na razdelilnih mestih Rdečega križa in Slovenske karitas do konca leta 2023. Humanitarni organizaciji sta prizadete v poplavah vključevali tudi v različne spremljevalne ukrepe (zlasti psihosocialna pomoč in svetovanje). Pomoč prizadetim v poplavah so izvajali prostovoljci in humanitarni delavci na 53 razdelilnih mestih Slovenske karitas.

V ta namen je minister Luka Mesec na torkovem slavnostnem dogodku podelil zahvale prostovoljcem Karitas. Zahvale so prevzeli v imenu Slovenke karitas in mlade Karitas Peter Tomažič, generalni tajnik, Škofijske karitas Ljubljana Jože Kern, generalni tajnik, Nadškofijske karitas Maribor Božidar Bračun, generalni tajnik, Škofijske karitas Celje Damjan Žveplan, Škofijske karitas Koper Marjana Plesničar Jezeršek, Škofijske karitas Novo mesto Simon Dvornik, generalni tajnik in Škofijske karitas Murska Sobota Jožef Kociper, generalni tajnik.

Zahvale so izjemno delo in nudenje različnih oblik pomoči prizadetim v poplavah pa so prejela še naslednje župnijske Karitas: ŽK Komenda, ŽK Mengeš,  ŽK Škofja Loka,  ŽK Trzin, ŽK Homec, ŽK Stranje, ŽK Preska, ŽK Kamnik, ŽK Šmarca – Duplica, ŽK Litija – Sava, ŽK Kresnice, ŽK Cerklje na Gorenjskem, ŽK Pirniče, ŽK Domžale, ŽK Polhov Gradec, ŽK Ljubljana – Zadobrova, ŽK Sora, ŽK Žiri, ŽK Gorenja vas, ŽK Poljane, ŽK Braslovče, ŽK Šmartno ob Paki, ŽK Polzela, ŽK Šoštanj, ŽK Mozirje, ŽK Nazarje, ŽK Rečica ob Savinji, ŽK Ljubno ob Savinji, ŽK Luče ob Savinji, ŽK Šmartno ob Dreti, ŽK Nova Štifta, ŽK Gornji Grad, ŽK Gomilsko, ŽK Petrovče, ŽK Laško, ŽK Rimske Toplice, Mlada Karitas Maribor, ŽK Črna na Koroškem, ŽK Mežica, ŽK Prevalje, ŽK Ravne na Koroškem, ŽK Slovenj Gradec, ŽK Dravograd, ŽK Vuzenica, ŽK Sv. Marjeta niže Ptuja – Gorišnica.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost, Luka Mesec, je ob tej priložnosti povedal: »Problem je, da je naš svet nastavljen tako, da dostikrat vidimo samo slabo. V medijih ves čas beremo zgodbe o tem, kako se je nekdo znašel v težavah, zelo malokrat pa preberemo pozitivne zgodbe o tem, kako je nekdo, ki se je znašel v stiski tudi prejel. Ta del je bistveno bolj pomemben in pogostejši. Zanj ste zaslužni vsi tisti, ki svoj prosti čas ali poklicna življenja namenjate drugim. To je nekaj najbolj plemenitega, za kar se lahko nekdo odloči. Vaše delo drži skupnost pokonci. Je eno od lepil, ki nas vse skupaj dela v družbo in državo, ki ji v tujini marsikaj zavidajo. Premalokrat pa je javno oznanjeno, da to delo obstaja in še manjkrat, kako pomembno je to delo.«

Generalnega tajnika Slovenske karitas, Petra Tomažiča je nagovoril zbrane z besedami: ”Tako hrana kot spremljevalni ukrepi so res izjemnega pomena za skoraj 100.000 prejemnikov materialne pomoči, ki jim letno pomagamo na Karitas. Izjemnega pomena je sama pomoč v hrani, zelo pomemben je tudi stalen stik z ljudmi v stiski, usmerjanje, aktivacija, psihosocialna pomoč in tudi preprost spoštljiv odnos. Na Slovenski karitas smo v času poplav intenzivno in hitro odgovorili na potrebe več kot 4.000 gospodinjstev, ki so se obrnile na Karitas za materialno in finančno pomoč. V letu 2023 smo tako razdelili 11,5 milijonov evrov pomoči prizadetim v neurjih in poplavah. Od samega začetka smo razdeljevali tudi hrano, higienske pripomočke, orodje in drugo opremo. Preko Karitas je pri čiščenju domov je sodelovalo preko 3.000 prostovoljcev. Tako hiter in učinkovit odgovor na naravne nesreče omogoča tudi mreža Karitas na več kot 300 operativnih razdelilnih mest s skladišči, voditelji in usposobljenimi prostovoljci, ki so v stalni kondiciji ravno zaradi Ukrepa, ki ga financira Evropska unija.  Tako se je na stiske ob poplavah lahko takoj odzvalo več kot 50 razdelilnih mest, ki so s svojimi kapacitetami lahko vstopili v pomoč in podporo.

S poplavljenimi gospodinjstvi ostajamo še danes in bomo ostali tudi v prihodnosti. Več kot 200 je takih z zelo veliko škodo in slabo socialno sliko, med njimi veliko starejših, ki bodo rabili večjo oporo tudi v prihodnje. Več kot 400 pa je gospodinjstev, ki se bodo morali preseliti, kar bo za seboj potegnilo tudi druge stiske. Prizadetim ob poplavah želimo stati še naprej ob strani, zato intenzivno nadaljujemo tudi s psihosocialno podporo.

Hvala ministrstvu in Evropski uniji za podporo in hvala prostovoljcem Karitas, ki iz nemogočega delajo mogoče in so v veliko podporo socialni državi.”

FOTO: STA