OTROCI NAS POTREBUJEJO – začetek dobrodelne akcije Karitas za pomoč pri šolskih potrebščinah za socialno ogrožene otroke

Karitas zbira sredstva pomoči pri šolskih potrebščinah za 12.000 socialno ogroženih otrok v Sloveniji

Slovenska karitas začenja z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju finančnih sredstev za pomoč pri šolskih potrebščinah za 12.000 socialno ogroženih otrok. Istočasno pričenja tudi z zbiranjem prošenj socialno ogroženih družin za pomoč pri šolskih potrebščinah pred prihajajočim šolskim letom. Na Karitas se obračajo družine z otroki, ki imajo nemalokrat nizko plačo ali negotovo zaposlitev, pogosto pa jih spremljajo tudi zdravstvene težave in nesreče. Še posebej so v stiski enostarševske družine ali tiste z več osnovnošolci.

Neposredna pomoč bo v juliju in avgustu realizirana v obliki paketov šolskih potrebščin ali bonov oz. naročilnic za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin. V lanski vseslovenski dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo smo do konca leta zbrali 184.113,48 EUR. Skupna pomoč je z darovi, zbranimi v župnijskih Karitas, in s sofinanciranjem FIHO znašala kar 437.178 EUR. Tudi letos pričakujemo prošnje vsaj v tolikšnem obsegu kot lani, zato prav vse lepo vabimo k sodelovanju, da pred šolskim letom pomagamo družinam v stiski.

Darovi se zbirajo na:
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana,
TRR: SI56 0214 0001 5556 761,
sklic: SI 00 362, namen:
Otroci nas potrebujejo.
Zgibanke s položnico so na voljo tudi po vseh župnijah.          

Darujete lahko tudi s poslanim sporočilom SMS s ključno besedo ZVEZEK5 na 1919 in prispevali boste 5 EUR za šolske potrebščine.

Zvezki se zbirajo v vseh papirnicah Office&More in galanterijah Bags&More, kjer je do konca julija mogoče po polovični ceni kupiti in darovati kvaliteten zvezek.

V maju je po osnovnih šolah potekala akcija Pokloni zvezek, v kateri so osnovnošolci in otroci iz vrtcev zbirali zvezke za socialno ogrožene otroke. Odzvalo se je 263 osnovnih šol in 129 vrtcev. Do sedaj je bilo zbranih že 33.150 zvezkov. V teh dneh že prihajajo na škofijske Karitas, skupaj z lepimi mislimi otrok na posebnih razglednicah. Pomoči potrebni otroci jih bodo prejeli skupaj z ostalo pomočjo.

PODROBNOSTI O POMOČI

Zbrane šolske potrebščine in sredstva dobrodelne akcije Otroci nas potrebujejo bo Karitas avgusta razdelila socialno ogroženim družinam s šoloobveznimi otroki. Neposredna pomoč bo realizirana v obliki paketov šolskih potrebščin ali bonov oz. naročilnic za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin. Manjši del sredstev pa gre tudi za pomoč pri kritju prehrane in obšolskih dejavnosti.

Družine v stiski se po pomoč glede šolskih potrebščin lahko obrnejo na najbližjo Karitas v svojem kraju. Vse informacije so na voljo tudi na škofijskih Karitas v Celju, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Kopru in Murski Soboti. Podatki so na voljo na http://www.karitas.si/kontakt.

Ocenjujemo, da bo letos pomoč potrebovalo več kot 12.000 socialno ogroženih osnovnošolcev, glede na prošnje družin, ki že prihajajo na župnijske Karitas. V Sloveniji sicer Karitas pomaga več kot 20.000 družinam z otroki. Številni starši, ki komaj shajajo iz meseca v mesec, se poleg drugih materialnih stisk ob koncu šolskega leta znajdejo v še večjih težavah. Njihovi otroci v juniju prejmejo sezname šolskih potrebščin, ki jih morajo čez poletje kupiti za naslednje šolsko leto. Samo za najnujnejše in obvezne šolske potrebščine za enega otroka v drugi ali tretji triadi potrebujejo več kot 250 EUR.          

Številne družine, ki so v materialnem pomanjkanju ali na robu svojih finančnih zmožnosti, se po pomoč obrnejo na Karitas. Starši imajo nemalokrat nizko plačo ali negotovo zaposlitev, pogosto jih spremljajo zdravstvene težave in nesreče. Še posebej so v stiski enostarševske družine ali tiste z več osnovnošolci. Nakup šolskih potrebščin pred novim šolskim letom presega njihove zmožnosti. V sodelovanju z osnovnimi šolami pomagamo socialno ogroženim otrokom, in sicer z boni za delovne zvezke, zbranimi zvezki in torbami ter paketi šolskih potrebščin. Med celotnim šolskim letom pa pomagamo preko učne pomoči, s plačilom položnic za različne dejavnosti in prehrano, s plačilom prevoza za dijake. Otrokom pomagamo tudi ob boleznih, s preventivnimi dejavnostmi in letovanji.

V letu 2022 je pomoč pri šolskih potrebščinah na Karitas prejelo 12.349 otrok. Skupna pomoč pri šolskih potrebščinah in pri plačilu položnic za šolo je v lanskem letu v celotni mreži Karitas znašala več kot 437.178 EUR. Od tega se je v lanski vseslovenski dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo do konca leta zbralo 184.113,48 EUR, preostalo so zbrale župnijske Karitas. Del sredstev je prispevala tudi FIHO (Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij).

Razveseljivo je, da nekatere šole pomagajo tudi s šolskimi skladi. To velja predvsem za občine na območjih z boljšim gospodarsko-ekonomskim stanjem. V zadnjih letih je k pomoči pri šolskih potrebščinah za OŠ pristopila tudi država. Za prvo triado so zvezki brezplačni, za višje razrede pa je pomoč mogoče pridobiti na CSD, vendar le v okviru dveh izrednih pomoči, ki jih družine koristijo tudi za kurjavo in druge izredne stroške med letom. Še vedno je pomoč veliko premajhna. Mnogi iz nje tudi za las izpadejo in se potem obrnejo na Karitas.

Poleg šolskih potrebščin za 12.349 otrok je v lanskem letu 1.727  otrok prejelo denarno pomoč pri plačilu prehrane in obšolskih dejavnosti. V Botrstva Karitas je bilo vključenih več kot 208 otrok. Večje pomoči za bolne in invalidne otroke je prejelo 213 družin. V sklopu dela župnijskih Karitas so otroci vključeni tudi v obdarovanja, delavnice, druženja ter centre za mlade in otroke. Skupna vrednost pomoči pri šolskih potrebščinah in vseh ostalih navedenih programih vključevanja je v letu 2022 znašala 837.765,00 EUR. V različne programe Karitas je bilo skupaj vključenih več kot 21.000 otrok in dijakov. Sredstva za izvedbo programov so bila večinoma zbrana v dobrodelnih akcijah, velik del pa je prispeval tudi FIHO.

Otrokom želimo, da živijo uspešno in kreativno življenje ter imajo možnost dostojnega preživetja. Da bi se v prihodnosti izognili revščini, je pomembno, da pridobijo ustrezno izobrazbo, razvijejo spretnosti in verjamejo vase ter v svoje sposobnosti.

Otroci nas potrebujejo, potrebujejo našo podporo za novo šolsko leto. Hvala!

Kontaktna oseba:

Jana Flajs                                                                                                                         Peter Tomažič
Tel.: 01/300 59 64, [email protected]                                                                    generalni tajnik Slovenske karitas                                                           

Resnične zgodbe družin, ki pridejo po pomoč na Karitas

Predstavljamo nekaj resničnih zgodb, ki prikazujejo stiske številnih družin po vsej Sloveniji. Zapisale so jih sodelavke Škofijske karitas Koper, ki se pri pomoči srečujejo neposredno z otroki.

  1. V Center Karitas je po pomoč prišla mama samohranilka, ki je po težavni ločitvi ostala sama s tremi šoloobveznimi otroki. Gospa ima redno zaposlitev, a stroški, ki se mesečno naberejo tako za osnovne življenjske potrebe kot za šolske obveznosti in obšolske dejavnosti, presegajo njene zmožnosti. Oče preživnino plačuje neredno, zato pridejo meseci, ko je paket živil, ki ga prejme na Karitasu, več kot dobrodošel. Otrokom želi omogočiti brezskrbno otroštvo in predvsem, da zaradi socialnega položaja, v katerem so se znašli, ne bi bili zaznamovani med svojimi vrstniki ter bi lahko še naprej razvijali svoje veščine v športu, ki jih veseli. Ob koncu šolskega leta je izrazila skrb, kako bo nakupila vse šolske potrebščine, ki jih bodo otroci v novem šolskem letu potrebovali. Najlepše se zahvaljuje za pomoč. 
  • Na Karitas delamo tudi z družino, v kateri je prvi otrok oseba s posebnimi potrebami in je vključen v institucionalno varstvo. Drugi pa ima motnje koncentracije in pozornosti, zato je z njim veliko dela, da sledi šolski snovi. Starša sta oba zaposlena, ampak imata minimalni dohodek, ki ne pokriva vseh stroškov. Starejšega sina obiskujejo v oddaljenem kraju, mlajši pa ima redno tedensko psihološko obravnavo, ki ni v domačem kraju, ampak v 15 km oddaljenem večjem mestu. Vse to predstavlja dodaten strošek, ki ga družina težko pokriva. Zelo jim pride prav, da dobijo pomoč v obliki šolskih potrebščin, saj z dvema minimalnima dohodkoma družina težko preživi.
  • Na Karitas se je obrnila družina s sedmimi otroki: 2 sta še predšolska, 4 so osnovnošolci, eden pa je že srednješolec. Zaposlen je samo oče, mama pa doma skrbi za otroke in manjši košček zemlje, na katerem pridelajo nekaj zelenjave. Pred začetkom novega šolskega leta se znajdejo v stiski, kako vsem otrokom omogočiti, kar potrebujejo in kar si želijo, zato prosijo za pomoč pri nakupu zvezkov in drugih potrebščin.
  • Pomoč Karitas prejema 5-članska družina iz mestnega okolja. Oba starša sta zaposlena za minimalno plačo, otroci pa obiskujejo osnovno šolo. Živijo v najemniškem stanovanju, kar pomeni, da plačujejo visoko najemnino. Poleg najemnine morajo poravnati še vse ostale življenjske stroške, pa tudi stroške, ki jih prinese šola. Plačljivih obšolskih dejavnosti si ne zmorejo privoščiti. Večkrat na leto se zgodi, da jim enostavno zmanjka denarja za plačilo vseh položnic in takrat se obrnejo na Karitas, da jim pri tem pomagamo. Pred začetkom šolskega leta so še posebej hvaležni za vsakršno pomoč, saj je nakup vseh potrebščin za 3 otroke velik, prevelik zalogaj. Pomagamo jim z bonom za šolske potrebščine, pa tudi z zvezki in drugimi potrebščinami, ki se zberejo v akciji Pokloni zvezek. Mama včasih skrušeno pove, kako hudo ji je, da mora, kljub temu da oba z možem pošteno delata, za pomoč prositi tudi nas.
  • Pomoč preko Karitasa prejema tudi šestčlanska družina. Hči je v prvem letniku srednje šole, sin pa v osmem razredu. Imata še mlajšo sestrico in bratca, ki sta prvošolca. Mama je gospodinja in ni zaposlena, oče dela in z minimalnim osebnim dohodkom preživlja družino. Družina živi skromno, ne morejo si privoščiti nakupa računalnika in tiskalnika, tako da jima pri tem pomagamo na Karitas. Družina je hvaležna za vsako pomoč, ki jim razbremeni družinski proračun in otrokom omogoči, da imajo za šolo vse, kar potrebujejo, ter se ne razlikujejo od sošolcev.