Obisk predstavnikov Slovenske karitas v Ukrajini ob otvoritvi s slovensko pomočjo obnovljenega doma za rehabilitacijo invalidnih otrok v regiji Žitomir ter napoved podelitve odličja Zdravniške zbornice Slovenije

Predstavnika Slovenske karitas, Peter Tomažič in Jana Lampe, sta se 8. decembra 2023 v Zaričanih v Ukrajini udeležila odprtja prenovljenega doma za rehabilitacijo otrok in mladih s posebnimi potrebami, ki je prvi dom s tem namenom v regiji Žitomir. Projekt obnove, ki ga je kot ena izmed prvih podprla Slovenska karitas ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS v sklopu triletnega humanitarnega strateškega partnerstva, je na terenu izvajala Caritas-Spes Ukrajina. Prinesel je novo upanje in možnost za rehabilitacijo več kot tisoč otrokom letno. Veliko upanja z vojno prizadetim ljudem v Ukrajini so poleg obnove doma v Zaričanih v tem letu prinesli še štirje skupni projekti zunanjega ministrstva in Slovenske karitas: 1. Humanitarna pomoč za najranljivejše v regiji Harkov za 4.215 gospodinjstev, 2. Zagotovitev zmogljivosti za psihosocialno pomoč otrokom in mladostnikom v regiji Harkov, 3. Obnova 19 v vojni poškodovanih domov in 1 institucije v regiji Harkov in Mikolajev ter 4. Letovanje 50 ukrajinskih otrok v Sloveniji. Skupna vrednost te slovenske pomoči Ukrajini v letu 2023 je znašala  850.500 evrov. Slovenska karitas glede na velike potrebe nadaljuje z zbiranjem sredstev za pomoč v Ukrajini v letu 2024, s poudarkom na pomoči pri obnovi poškodovanih domov in infrastrukture ter podporo socialnih programov rehabilitacije in psihosocialne pomoči. 

Slovenska karitas je s pomočjo zbranih darov posameznikov, 240 podjetij in Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS v Ukrajini od začetka vojne do sedaj realizirala pomoč v višini 4,3 milijona evrov, k čemur je Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS preko humanitarnega strateškega partnerstva s Slovensko karitas prispevalo 1.093.778 evrov. Pomoč Slovenske karitas je vključevala tudi 30 humanitarnih pošiljk. V teh pošiljkah je bilo 45 palet medicinskega materiala in opreme ter mleka za otroke, ki jih je donirala Zdravniška zbornica Slovenije, Slovenska karitas pa je skupaj s Caritas-Spes Ukrajina poskrbela, da je ves material iz Slovenije prišel do bolnišnic v Ukrajini. V zahvalo za aktivno sodelovanje in izjemno osebno zavzetost bo Zdravniška zbornica Slovenije v četrtek 14. decembra na slovesni podelitvi, podelila odličje Jani Lampe, vodji oddelka za mednarodno pomoč na Slovenski karitas »za izjemno strokovno, stanovsko in organizacijsko delo v zvezi z medicinsko pomočjo ljudem v Ukrajini.«

Projekt »Obnova doma za rehabilitacijo invalidnih otrok in mladih v regiji Žitomir« je bil v letih 2022 in 2023 sofinanciran s strani Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS v vrednosti 373.939 evrov in Slovenske karitas v vrednosti 66.061 evrov. K obnovi so prispevale še Karitas Hrvaške, Švedske, Nemčije, Luksemburga in Litve ter Japonsko veleposlaništvo v Ukrajini. Toda brez začetne pobude in financiranja s strani Slovenije, otvoritve tega doma zagotovo še ne bi bilo, ki bil je zelo potreben. Saj je bilo za otroke in mlade s posebnimi potrebami v Ukrajini že v času pred vojno s strani države zelo slabo poskrbljeno, le 8,2 % otrok s posebnimi potrebami je bilo rehabilitiranih v zdravstvenih in rekreacijskih ustanovah v 2018. V regiji Žitomir pa živi 6.000 otrok s posebnimi potrebami in so bili brez ustanove za rehabilitacijo. Problem izolacije teh otrok iz družbenega in kulturnega življenja je zelo velik. V času vojne se število otrok in mladih s posebnimi potrebami še povečuje zaradi posledic bombardiranja. Zato je Caritas-Spes Ukrajina v novembru 2022 zaprosila za podporo obnove obstoječe zgradbe v kraju Zaričani v regiji Žitomir. Obnovljena, razširjena in opremljena zgradba v Zaričanih v regiji Žitomir v Ukrajini je sedaj primerna za rehabilitacijo do 90 otrok in mladih s posebnimi potrebami hkrati in za več kot 1.000 na leto.

8. decembra, je bila na otvoritvi obnovljenega doma za otroke s posebnimi potrebami v Zaričanih poleg predstavnikov Caritas-Spes, Slovenske karitas, občine Žitomir, ukrajinskega zunanjega ministrstva, drugih donatorskih Karitas, veleposlanice Republike Hrvaške, prisotna tudi slovenska veleposlanica v Ukrajini, Mateja Prevolšek, ki je dejala: »Slovenija si prizadeva za celovito pomoč Ukrajini, tako na humanitarnem področju kot tudi na področju obnove. V zvezi s projektom obnove doma za otroke s posebnimi potrebami v Zaričanih, ki sta ga ob podpori Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS izvajali skupaj Slovensko karitas in Caritas-Spes Ukrajine do današnjega odprtja, me je resnično presenetila velikost in sodobna oprema doma, ki je bil zasnovan ob upoštevanju vseh potreb oseb s posebnimi potrebami

Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas pa je dejal: »Te dni smo lahko na lastne oči videli, kaj in h čemu je prispevala pomoč iz Slovenije v Ukrajini preko Caritas-Spes. Obnovljeni center za rehabilitacijo je izjemno lep, pripravljen za otroke in mlade s posebnimi potrebami iz območja Žitomirja, da tukaj najdejo novo upanje in to je tudi upanje za Ukrajino, kjer življenje sedaj ni normalno, saj ljudje živijo v nenehnem strahu. Na Slovenski karitas želimo podpirati delovanje tega doma tudi v prihodnje, posebno pri vzpostavitvi programa in usposabljanju kadra z izkušnjami iz Slovenije. V Žitomirju smo videli tudi razdelilnico hrane, kjer Caritas-Spes vsak dan razdeli okoli 500 toplih obrokov in slišali pretresljive zgodbe notranje razseljenih ljudi, ki tja prihajajo po pomoč in govorijo o velikih psihosocialnih stiskih, ki jih doživljajo.«

»Na otvoritvi doma v Zaričanih, me je najbolj ganila prisotnost otrok in mladi s posebnimi potrebami, katerih prva skupina je te dni že tam bivala. Njihovi nasmehi so najlepša zahvala. Dotaknila se me je tudi revščina na podeželju Ukrajine, kjer ljudje pogosto nimajo niti pitne vode in sanitarij v hiši. Že pred vojno so bile razmere težke, zdaj pa so še toliko težje, še posebej za tiste, katerih domovi so bili poškodovan v vojni.  Zato se še naprej priporočamo za darove, da ostanemo blizu ljudem v Ukrajini,« je po obisku v Ukrajini povedala Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči pri Slovenski karitas.

Mira Milavec, slovenska sodelavka Caritas Spes v Ukrajini, se je na otvoritvi doma v Zaričanih zahvalila vsem, ki so prispevali k uspehu tega projekta. Izrazila je hvaležnost za vso pomoč, ki so je deležni, in poudarila, kako velik je prispevek Slovenije kljub njeni geografski majhnosti.

Drugi projekt, ki jih je Slovenska karitas izvajala letos v sklopu strateškega partnerstva z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve RS in v sodelovanju s Caritas-Spes, je bil projekt »Zagotovitev zmogljivosti za psihosocialno pomoč otrokom in mladostnikom v regiji Harkov v Ukrajini«, ki ga slovensko zunanje ministrstvo sofinancira v vrednosti 200.000 evrov, Slovenska karitas pa s 50.500 evri. Otroci in mladostniki v Ukrajini so zaradi stresa in strahu izpostavljeni tveganju depresije, tesnobe, posttravmatske stresne motnje in drugih duševnih motenj. Otroci na območju Harkova in okoliških vasi, ki so blizu prve bojne linije, pogosto slišijo alarme, bombe in se v strahu skrivajo v kleteh s svojimi materami. Njihovi očetje so na bojiščih, nekateri pa so ostali brez očeta ali bližnjih. Že dolgo se ne družijo s svojimi vrstniki v šoli. Caritas-Spes je v Harkovu videla veliko potrebo po psihosocialni pomoči tem otrokom. Zato je v sklopu projekta v kraju Visokij v predmestju Harkova, kupila, obnovila in opremila hišo z igriščem in vzpostavila program psihosocialne pomoči. Skupine otrok bodo lahko prihajale na rehabilitacijo preko celega leta, da si naberejo moči, izboljšajo svoje psihosocialno počutje in okrepijo duševno zdravje. Istočasno se bo na enem psihosocialnem taboru v hiši lahko zvrstilo okoli 40 otrok in mladostnikov, preko leta pa skupaj okoli 1000 otrok in mladih. V program psihosocialne pomoči bodo občasno vključene tudi njihove matere in druge ženske. V poletnem času je Slovenska karitas za boljše psihosocialno počutje otrok iz Ukrajine izvedla v sklopu strateškega partnerstva in financiranja zunanjega ministrstva tretji projekt »Poletno letovanje mladih iz Ukrajine v Sloveniji« v vrednosti 59.839,39 evrov. 50 otrok in mladih iz kijevske regije je imelo s tem možnost letovati v Strunjanu, da so se vsaj malo odpočili od bomb in alarmov in tako izboljšali svoje psihosocialno počutje.

Četrti projekt »Humanitarna pomoč za najranljivejše v regiji Harkov v Ukrajini« financiran s strani Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS v vrednosti 200.000 evrov, je bil namenjen 4.215 ranljivim gospodinjstvom v regiji Harkov. Razmere v večini regije, katere vzhodni del je še območje prve bojne linije, so sedaj bolj stabilne. Regija pa je bila ob začetku vojne močno bombardirana. Številni domovi so vsaj delno uničeni. Ljudje sedaj počasi začenjajo obnavljati svoje domove. Trgovinska dejavnost se postopoma izboljšuje. Težko je najti službo, prostih delovnih mest za delavce praktično ni. Veliko industrijskih objektov je bilo namreč uničenih, večina ljudi je zato brezposelnih, saj ima le en prebivalec na 800 ljudi trenutno zaposlitev v tej regiji. Težko je tudi v osvobojenih vaseh, kjer živijo predvsem starejši ljudje, saj tja pogosto ne pride nobena pomoč, polja pa so še minirana in si zato sami ne morejo pridelati hrano.  Tako večina ljudi na območju Harkova nima za osnovno preživetje in potrebujejo pomoč. Na vaseh, kjer trgovine ne obratujejo, je bila ciljna skupina tega projekta 464 gospodinjstev, ki so prejemali 3 mesece pakete s hrano in higienskimi potrebščinami, 3751 gospodinjstvom v mestu Harkov, pa so bili razdeljeni  trgovinski boni za nakup hrane in higienskih potrebščin. Prejemniki bonov so bile večinoma notranje razdeljene matere z otroci, ki so pribežale iz okupiranih območij kot Donetsk. Lugansk in živijo v zelo skromno v najetih stanovanjih in so večina brez zaposlitve.

Peti projekt »Obnova v vojni porušenih domov in institucij v regiji Harkov in Mikolajev v Ukrajini« je slovensko zunanje ministrovo financiralo v vrednosti 100.000 evrov. Vojna v Ukrajini je poškodovala že 1,5 milijona domov.Hiše imajo zaradi bombardiranja poškodovane strehe, okna, vrata, stene. Ljudje na vaseh, še posebej starejši, ki niso nikamor zbežali, še vedno živijo v njih. Poškodovane dele hiše so začasno zaščitili s polivinilom in drugim materialom. Še posebej je težko za te družine sedaj, ko je zima in je zelo mrzlo. V oktobru 2023 je bila zato v sklopu tega projekta strateškega partnerstva v sodelovanju s Caritas-Spes podprta obnova 19 poškodovanih stanovanjskih hiš ranljivih družin v Ukrajini, kjer živi 61 oseb, od tega 7 hiš v regijih Harkov v vaseh Korobochkyne in Lebiage ter 12 hiš v regiji Mikolajev v vasi Shevchenkove. Obnova je vključevala nakup gradbenega materiala in plačilo gradbenih del, ob čemer so sodelavci Caritas-Spes redno spremljali potek teh obnov. V sklopu projekta je bila obnovljena tudi z bombardiranjem poškodovana zgradba v kraju Savin v regiji Harkov v kateri je bila glasbena šola, knjižnica in prostor, kamor ljudje pridejo po humanitarno pomoč. Sedaj bo imelo 149 mladih, ki so že prej obiskovali glasbeno šolo, ponoven dostop do glasbenega in drugega izobraževanja in socializacije. Obnova te zgradbe, kjer si lahko ljudje v skupnem prostoru napolnijo tudi telefone in se pogrejejo v času, ko ni elektrike, je velikega pomena za ta kraj in ljudje so zelo hvaležni Sloveniji za pomoč pri obnovi.

Tudi Slovenska karitas se iskreno zahvaljuje Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve RS za veliko finančno podporo projektom Karitas v Ukrajini, ki so prinesli novo upanje mnogim, v brezupnem času vojne.

Potrebe v Ukrajini so še vedno zelo velike. Slovenska karitas želi še naprej ostati blizu ljudem, ki trpijo zaradi vojne v Ukrajini in vas vabi k solidarnosti. Darujete lahko na: 

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana 

TRR: SI56 0214 0001 5556 761 

Namen: Pomoč Ukrajini

Sklic: SI00 870

BIC banke: LJBASI2X, Koda namena: CHAR

Prispevek v višini 5 EUR ali 10 EUR je mogoče posredovati s SMS sporočilom UKRAJINA5 in UKRAJINA10 na 1919.

Slovenska karitas se z srca zahvaljuje vsem za vso izraženo solidarnost, sočutje in pomoč!

Peter Tomažič

generalni tajnik Slovenske karitas

Za več informacij: [email protected], 031 344 481   

Mnenja izražena v prispevku so mnenja Slovenske karitas, in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS.

Več foto utrinkov projektov v Ukrajini: