Neenakosti po svetu onemogočajo odpravo aidsa – sporočilo Slovenske karitas ob svetovnem dnevu boja proti aidsu, 1.12.2022

Podatki UNAIDS o globalnem odzivu na HIV kažejo, da je v zadnjih dveh letih zaradi COVID-19, v kombinaciji z drugimi svetovnimi krizami, napredek, ki ga je svet dosegel v zadnjih 20 letih v boju proti pandemiji aidsa upadel, sredstva za pomoč so se zmanjšala, zaradi česar je ogroženih na milijone življenj. Ljudje imajo manj možnosti testiranja in slabši dostop do primernega zdravljenja. Povečujejo se neenakosti med ljudmi in poglablja revščina, kar povečuje možnosti za okužbo. Ob tem so zaradi neenakega položaja posebej ranljive za okužbo ženske. Vsak dan se s HIV okuži 4.000 ljudi na svetu. Največ okužb je še vedno v ekonomsko revnejših državah sveta, saj 67% vseh okuženih živi v podsaharski Afriki. Številni glavni donatorji na žalost zmanjšujejo mednarodno pomoč za aids, kar zmanjšuje možnosti za njegovo odpravo in doseganje ciljev Agende 2030. Mednarodna mreža Karitas že preko tri desetletja deluje v boju proti aidsu. V več kot 100 državah podpira preventivne dejavnosti pred okužbo s HIV in zagotavlja primerno zdravstveno oskrbo obolelim. Tudi Slovenska karitas podpira delovanje zdravstvenih centrov v Afriki v sodelovanju z misijonarji, ki izvajajo preventivne dejavnosti in skrbijo z bolnike z aidsom ter ljudem omogoča dostojno delo v akciji Z delom do dostojnega življenja, ki zmanjšujejo možnosti, da bi bili revni prisiljeni v tvegane situacije, ki povečujejo možnost okužbe s HIV.

Aids ni samo bolezen, ampak je močno povezan z revščino in jo še poglablja. Za nove okužbe s HIV so najbolj ranljivi prebivalci ekonomsko revnejših država sveta (t.i. držav globalnega juga). Z aidsom danes živi 38,4 milijonov ljudi po svetu, med njimi jih 26 milijonov iz podsaharske Afrike. V letu 2021 je bilo okoli 1,5 milijona novih okužb, 650 000 ljudi je izgubilo življenje. Zaradi pogosto neenakega položaja žensk v družini in družbi, se v zadnjih letih povečuje predvsem število okužb med dekleti in ženskami. V času COVID-19 so se namreč v revnejših državah zmanjšale možnosti za dostojno delo žensk in izobraževanje deklet, saj se mnoge niso več vrnile v šolo, kar je povečalo tveganje za okužbo s HIV. Lani je bilo med novo okuženimi osebami s HIV v podsaharski Afriki kar 63 % žensk. Med okuženimi po vsem svetu pa je tudi 2,1 milijona otrok, ki se pogosto okužijo ob rojstvu ali preko materinega mleka in če ne dobijo primerne terapije, pogosto ne doživijo svojega drugega rojstnega dne. Ob tem ima 78 % okuženih odraslih in le 52 % okuženih otrok dostop do primernih zdravil.  Zato je potrebno povečanje sredstev za povečanje razpoložljivosti in kakovosti storitev za zdravljenja in testiranja in preventive glede okužbe z virusom HIV za vse ter odpravljati vse oblike diskriminacije in izključenosti oseb, ki živijo s HIV. V državah, kjer je stopnja ogroženosti visoka, so nujno potrebne tudi preventivne dejavnosti, kot je spodbujanje k zakonski zvestobi, kot tudi podpora razvojnim projektom, ki revnim omogočajo dostojno delo in preživetje ter dostop do primernega zdravljenja za vse okužene s HIV.

Obravnavati moramo predvsem neenakosti, s katerimi se soočajo ženske. Na območjih z visokim bremenom virusa HIV imajo ženske, ki so žrtve nasilja v partnerski zvezi, do 50 % več možnosti, da se okužijo z virusom HIV. V 33 državah je v zadnjih šestih letih le 41 % poročenih žensk, v starosti do 24 let, lahko samostojno odločalo o spolnem zdravju. Edini učinkovit načrt za odpravo aidsa, je doseganje ciljev trajnostnega razvoja ter zagotavljanje zdravja, pravic in skupne blaginje tudi za ženske.” je dejala izvršna direktorica UNAIDS Winnie Byanyima.

Mednarodna mreža Karitas, že preko tri desetletja izkazuje »dejavno ljubezen in bližino Cerkve« do oseb, okuženih z virusom HIV in obolelih za aidsom. Karitas v več kot 100 državah po svetu, podpira projekte ozaveščanja in preventive pred okužbo s HIV, zagotavlja zdravila, primerno oskrbo ter podpira okužene s HIV in obolele za aidsom. Karitas veliko naredi tudi v smislu zagovorništva pri vladah, mednarodnih organizacijah ter farmacevtskih družbah, da bi dosegli univerzalni dostop do cenovno ugodnih in primernih zdravil za vse, ki jih potrebujejo.

Na področju preventive in pomoči bolnikom z aidsom je dejavna tudi Slovenska karitas. V zdravstvenih centrih v Afriki, ki ji v sodelovanju s slovenskimi misijonarji podpira Slovenska karitas s pomočjo akcije Za srce Afrike in s pomočjo projektov Ministrstva za zunanje zadeve RS, zdravstveni delavci pomagajo okuženim s HIV in obolelim za aidsom, in sicer s testiranjem, zdravili in tudi s hrano. Izvaja pa se tudi redna preventivna zdravstvena vzgoja za prebivalstvo, da bi se preprečile nove okužbe. Okuženim s HIV in obolelim za aidsom Slovenska karitas pomaga tudi preko akcije Z delom do dostojnega življenja in mesečnega daru slovenskih darovalcev. Preko te akcije so tudi z aidsom oboleli starši v Ruandi in Burundiju dobili delo in plačilo zanj, kar je sicer za okužene osebe s HIV zelo težko. Na ta način lahko z zaslužkom preživijo svoje družine in tudi sebe. Kar je za bolnike ob tem posebej pomembno je, da redno jedo, ker brez hrane protiretrovirusna zdravila ne delujejo in so zelo šibki. Odkar so okuženi s HIV vključeni v delo v sklopu programa z  delom do dostojnega življenja in zaslužijo za svoje preživetje, se počutijo tudi bolj vredne in koristne, prvič so si upali spregovoriti v skupini tudi o svojih težavah. Hkrati pa ljudje, ki niso okuženi, niso potisnjeni v tvegane situacije za okužbo s HIV za preživetje. Tudi z akcijo Kupim kozo pomagamo družinam, kjer so starši okuženi s HIV, da lažje preživijo. 

Hvala za objavo in lep pozdrav,

Peter Tomažič,

Generalni tajnik Slovenska karitas

Več informacij: [email protected], 031 344 481