NAVODILA IN OBRAZCI za brezplačne delovne zvezke za osnovnošolce iz družin s petimi in več otroki

Akcija, ki smo jo v juniju odpovedali, vendarle bo. Na pobudo ljubljanskega nadškofa metropolita msgr. dr. Antona Stresa in s finančno podporo Nadškofije Ljubljana, Škofije Celje, Škofije Koper ter revije Ognjišče, ki bodo krili polovico stroškov, bo tudi letos izpeljana dobrodelna akcija, ki Vam omogoča brezplačne delovne zvezke. Drugo polovico stroškov bodo pokrile založbe, ki sodelujejo v akciji.

Na razpolago so samo osnovnošolski delovni zvezki založb:
I2 d. o. o.
Modrijan založba, d. o. o.,
Založba Rokus Klett d. o. o.
Založba Tangram in
Mladinska knjiga Založba d. d.

Želimo pomagati šoloobveznim otrokom iz družin s petimi ali več otroki po vsej Sloveniji, tudi če kateri med njimi še ne hodi v šolo ali če nadaljuje šolanje kot dijak ali študent, če dohodek na družinskega člana ne presega 30 % povprečne plače v RS, kar je razvidno iz veljavne odločbe o otroškem dodatku.

NAVODILA ZA STARŠE:1. Izpolnite obrazec prošnje, ki je v prilogi. Vpišite samo delovne zvezke sodelujočih založb (avtor, naslov, izdaja, koda). S točnimi podatki nam olajšate delo.
2. Število vzdrževanih družinskih članov in višino dohodka na družinskega člana dokazujete s fotokopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku. V tej akciji pomagamo samo družinam s petimi vzdrževanimi otroki, če dohodek na družinskega člana ne presega 30 % povprečne plače v RS. Ostalim pomaga krajevno pristojna Karitas v drugih akcijah.
3. Priložite kopijo seznama delovnih zvezkov za šolsko leto 2011/12, ki ste ga prejeli v šoli.

DODATNE INFORMACIJE lahko dobite vsak delovni dan od 8. do 16. ure, ob petkih do
14. ure po telefonu št. 01 43-92-130 in 051 693 322 ter na e-naslovu: [email protected]

PROŠNJO S PRILOGAMI POŠLJITE DO 29. JULIJA 2011 NA NASLOV:
ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANA, POLJANSKA 2, 1000 LJUBLJANA.

Nepopolnih vlog in vlog oddanih po izteku roka ne bomo obravnavali in bodo zavržene!
Delovne zvezke boste prevzeli na Poljanski 2 v Ljubljani ali prejeli po pošti od 10. do 19. avgusta 2011. O tem Vas bomo obveščali z SMS-i ali po e-pošti, zato v vlogi napišite svoj e-naslovin številko mobilnega telefona.

Škofijska karitas Ljubljana
Tone Kompare, direktor