Zbiranje sredstev za pomoč Karitas v Vzhodni Afriki

10 milijonov ljudi, ki živijo v Vzhodni Afriki in na območju Afriškega roga se sooča z uničujočo sušo. V Keniji, Etiopiji, Somaliji in Južnem Sudanu je veliko pomanjkanje padavin povzročilo izpad pridelka, velike primanjkljaje pitne vode in hrane ter pogin na sto tisoče živali. Po pričakovanjih do oktobra tu ne bo dežja, to pa lahko trenutno krizno situacijo še močno poslabša.

Posamezne članice mreže Caritas Internationalis (Caritas Irske, Caritas Anglije in Walesa, Caritas Švice, Caritas Luxemburga) so že začele s pomočjo v prizadetih državah. Pomagali bodo prizadetim z osnovnimi potrebščinami, kot so pitna voda, hrana, sanitarije, zdravstvena oskrba. Samo Caritas Švice in Caritas Luxemburga sta že zbrali 612.000 USD, s čimer bodo pomagali 70.000 prebivalcem v Vzhodni Somaliji in sicer pri oskrbi z vodo in sanitarijami. V prihodnjih dneh pričakujemo apel celotni svetovni mreži Caritas Internatinalis za pomoč v vzhodni Afriki.

Sodelavci mreže Caritas Internationalis, ki so prisotni na vsem kriznem območju, opisujejo to sušo kot najhujšo, ki so jo kdaj videli. Posvarili so, da bo kljub pomoči, ki počasi prihaja, suša vodila v velike primanjkljaje hrane, kakršnih še ni bilo.

Slovenska Karitas danes začenja z zbiranjem sredstev za pomoč najbolj s sušo prizadetim afriškim prebivalcem. Vašo pomoč lahko nakažete na Slovenska karitas, Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana, TRR: 02140-0015556761, Namen: Afrika, Sklic:6254

Prosimo vas, da nam pomagate doseči milijone ljudi, ki jih je prizadela kriza.