Napake so sestavni del trajnih odnosov 

V decembru 2021 nam je po dveh letih uspelo izvesti peto srečanje šolanja za svetovanje. Tokratna tema je bila Jaz in odnosi. Srečanje sta vodila dr. Stanko Gerjolj in Ana Rožman.

Ponovno srečanje udeležencev je bilo polno pristnega veselja in delovnega zagona, saj smo naša srečevanja že zelo pogrešali.

Delo smo pričeli s svetopisemskimi zgodbami o Abrahamu in Izaku. Govorili smo o njunem partnerskem odnosu in napakah, ki sta jih oba delala na podoben način.

Ko je človek nezadovoljen z odnosom, pogosto želi menjati življenjski prostor. Skrb samo za zunanje potrebe ne prinese čustvene bližine, ampak nas od nje oddalji.

Življenje drug mimo drugega ljudi ne osrečuje. V odnosu sta za kvaliteto le-tega odgovorna oba. Ne ustvarjajmo si pritiskov, da morajo biti odnosi perfektni. Takšnih odnosov ni. Moč odnosa je v prenašanju in reševanju napak. Napake in težave so sestavni del trajnih odnosov. Reševati jih morata oba zakonca in običajno celo življenje.

V napetih, težkih situacijah so običajno ženske močnejše po čustveni plati. Možje se pogosto umaknejo v pijačo, nasilje, grobosti. Pomembno je, da se v družini kot primarni celici otroci naučijo vzpostaviti odnos, razviti zaupanje ter zdravo povezanost med družinskimi člani.

Otrok v družini dobi prve izkušnje sprejetosti, ljubljenosti, trdnosti, stabilnosti. Otroci potrebujejo ob sebi odrasle, ki jim nudijo oporo, ki jih sprejmejo takšne, kot so, naučijo se spoštovati sebe in druge ter živeti med in z drugimi ljudmi. Družine, v katerih so živeli naši udeleženci, so različne tako po številu družinskih članov kot po številu otrok. Največ jih je živelo v večgeneracijski družini. Poleg otrok in staršev so z njimi živeli še drugi sorodniki, najpogosteje stari starši in tete.

Družinsko življenje je bilo dinamično in je potekalo na relaciji družine, sorodstva, prijateljev, interesnih sfer. V družini otrok pridobiva prve izkušnje z drugimi ljudmi. Posameznik se v družini razvija biološko, socialno, duhovno in psihološko. Družina je prostor, kjer vsak od nas razvije svojo lastno osebnost, prostor brezpogojnega sprejemanja, zadovoljevanja potreb, učenja, zavetja … Vsak od družinskih članov ima v njej svoje mesto. V družini tudi razvijemo potrebo po prostoru za skupno življenje, potrebo po času za skupno življenje in potrebo po varnosti, komunikaciji, socialnih stikih, upoštevanju življenjskega prostora.

Družina je najpomembnejša popotnica

Družina da otroku najpomembnejšo popotnico za življenje: sprejemanje, varnost, zaupanje ter zavedanje, da je dom varno zavetje. Spremembe v družini so stalne in nujne. Za zdrav razvoj družine so nujne stalne spremembe vseh odnosov med posamezniki, med staršema, med otroki, med starši in otroki, saj sledijo svojemu razvoju.

Prepričanja zrelih in ljubečih staršev upoštevajo čustva in potrebe vseh družinskih članov. Otrokom nudijo trdno osnovo za razvoj in poznejšo samostojnost. Zdrave družine spodbujajo individualnost, osebno odgovornost in samostojnost.

Otroke opogumljajo k razvijanju občutkov lastne vrednosti in samospoštovanja. V zdravih družinah posamezni člani zmorejo in znajo svobodno izražati svoja čutenja, tako pozitivna kot negativna. V njih se izražanje topline in nežnih čutenj spodbuja, saj je to bistveno tako za rast partnerskega odnosa kakor tudi odnosa med starši in otroki, pa tudi odnosov med otroki, to je med brati in sestrami.

Odnose med družinskimi člani v primarni in svoji sedanji družini smo ponazorili s sociogramom. Sociogram je metoda, ki skozi opazovanje in vrednotenje konteksta v grafu odraža različne povezave med člani družine. Predstavi in razjasni stopnje vpliva in vezi med družinskimi člani. Omogoča merjenje družbenih in osebnih odnosov med člani družine.

V nedeljo smo imeli tudi postavitev družine, iz katere smo se ogromno naučili.

Srečanje smo v nedeljo končali s sveto mašo. Priporočili smo se Bogu in ga prosili, da nam pomaga pri komunikaciji in ustvarjanju dobrih, kvalitetnih odnosov.

Zapisal: Alenka Petek
Fotografija: Pixabay
Prvič objavljeno v Žarek dobrote, januar 2022

Bi želeli redno prebirati Žarek dobrote?
Naročite ga na [email protected] ali na 01/ 300 59 60.