Mednarodno srečanje na temo miru, sprave in pravičnosti

Slovenska Karitas med 31.1. in 4.2.2006 organizira mednarodno srečanja predstavnikov Karitas iz držav jugovzhodne Evrope. Udeleženci prihajajo iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore, Makedonije, Kosova, Albanije in Bolgarije, med njimi pa bodo tudi predstavniki Caritas Europe iz Francije in Italije. Srečanje na temo miru, sprave in pravičnosti bo vključevalo predavanja priznanih strokovnjakov, praktične delavnice, okrogle mize in duhovne vaje. Na ta dogodek bo povabljeno tudi večje število novinarjev.

Iskrena zahvala Podjetju GP-Hoteli Bled, ki je omogočilo to srečanje.