Sri Lanka – leto po cunamijih

V okviru Slovenske karitas smo za pomoč žrtvam cunamija zbrali 174 mio SIT. Del sredstev (74,5 mio SIT) je bil takoj uporabljen za prvo pomoč (za oskrbo z najnujnejšimi potrebščinami, hrano, pitno vodo, zdravstveno oskrbo, za izgradnjo začasnih bivališč, …). Vsa pomoč je bila posredovana lokalni Caritas Sri Lanka, ki deluje že 30 let.

Na podlagi dveh obiskov predstavnikov Slovenske karitas v letošnjem letu lahko rečemo, da tamkajšnja Karitas dobro opravlja svoje delo. Od predsednice Šrilanke je Caritas Sri Lanka prejela posebno priznanje za kvalitetno izgradnjo 6530 začasnih bivališč. Karitas je pomagala tudi z nakupom čolnov (razdelila jih je okoli 800), ribiških mrež (okoli 2250) ter orodij za delo na poljih. Karitas je 16.840 šolarjem razdelila šolske potrebščine in uniforme.

Preostanek sredstev, ki smo jih zbrali za žrtve cunamija bo Slovenska karitas namenila za obnovo šole v predmestju Colomba (gre za skupen projekt slovenske vlade in nevladnih organizacij) ter za izgradnjo dveh domov za otroke. Načrti za gradnjo, ki jih bo financirala Slovenska karitas so pripravljeni. Z gradnjo bomo na predlog Caritas Sri Lanke pričeli predvidoma v marcu, takoj po deževni dobi. Oba domova bosta namenjena dekletom in bosta na severovzhodnem področju Šrilanke. Ob tej priložnosti se v imenu Caritas Sri Lanka in Slovenske karitas zahvaljujemo vsem darovalcem za zaupanje.

Barbara Nedič
koordinator mednarodne humanitarne pomoči Slovenske karitas

Podrobnosti: https://www.karitas.si/mednarodno/cunami.php