Mednarodni razvojni projekti Karitas za opolnomočenje žensk

Slovenska karitas izvaja projekte in programe mednarodnega razvojnega sodelovanja večinoma v državah podsaharske Afrike in Zahodnega Balkana ter tudi v Aziji. Delovanje Slovenske karitas na mednarodnem razvojnem področju temelji na partnerskem sodelovanju s slovenskimi misijonarji in lokalnimi Karitas, ki so ves čas prisotni na terenu ter dobro poznajo lokalne razmere in potrebe prebivalstva. Vsi projekti, ki jih Slovenska karitas izvaja v teh državah, tako potekajo na podlagi potreb lokalnega prebivalstva, ki je tudi samo vključeno v vse faze izvedbe projektov, programov – v načrtovanje, izvedbo in spremljanje. Na ta način imajo projekti trajnostni učinek. Prednostna področja, ki jih pokrivajo projekti Slovenske karitas so oskrba z vodo in hrano ter drugimi osnovnimi potrebščinami, zagotavljanje možnosti kvalitetnega izobraževanja otrok (enako deklic in dečkov) in usposabljanje za poklic (s poudarkom na dekletih in ženskah), ozaveščanje o temah kot so pravice otrok in žensk, omogočanje kvalitetne preventivne in zdravstvene oskrbe za vse prebivalce ter skrb za reproduktivno zdravje žensk, skrb za okolje in učinkovita raba naravnih virov ter omogočanje možnosti dela in zaposlitve za najbolj ranljive skupine prebivalstva, še posebej za ženske. Preko teh projektov in programov uresničujemo različne Cilje trajnostnega razvoja (Cilj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17), s posebnim poudarkom na Cilju 5 – enakosti spolov preko projektov ekonomskega in socialnega opolnomočenja žensk. Verjamemo, da so prav ženske nosilke sprememb, razvoja in prinašalke boljšega življenja v skupnostih in družbah, kjer živijo. Slovenska karitas te projekte in programe podpira preko lastnih akcij (kot so Za srce Afrike, Z delom do dostojnega življenja, Ne pozabimo – Zahodni Balkan) in ob (so)financiranju s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS.

Slovenska karitas v letu 2019 vključuje v razvojne projekte in programe za opolnomočenje žensk, preko 1.500 ranljivih žensk v 10 državah v razvoju (Ruanda, Burundi, Centralnoafriška republika, Madagaskar, Eritreja, BiH, Srbija, Albanija, Šrilanka, Pakistan).

Opis projektov in programov Slovenske karitas, ki prispevajo k enakosti spolov in uresničujejo tudi druge Cilje trajnostnega razvoja:

Projekt »Opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini«
Slovenska karitas v letih 2017 do 2019 v sodelovanju z lokalnimi partnerji v BiH – Caritas BiH, izvaja projekt mednarodnega razvojnega sodelovanja z naslovom »Opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS. V BiH tretjina prebivalstva živi pod pragom revščine. Zaposlenih je manj kot 40% vseh žensk. Posledično se počutijo negotove, izključene so pri odločanju, vsaka druga je žrtev nasilja. Projektne aktivnosti so v treh letih namenjene ekonomskemu in socialnemu opolnomočenju skupaj 1.500 žensk z območja Sarajeva, Banja Luke in Mostarja (na letni ravni 500 žensk). Na delavnicah se ozaveščajo o pravicah in nenasilju ter pridobivajo nove praktične veščine in znanja ter imajo s tem boljše možnosti za zaposlitev. 30 ženskam se bo zagotovila možnost za poklicno usposabljanje. S pomočjo individualnih svetovanj in družinskih terapij se lažje soočajo s težavami. S pomočjo teh aktivnosti se izboljšujejo njihove življenjske razmere ter položaj v družini in družbi.
Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS.

Projekt »Ekonomsko in socialno opolnomočenje žensk na podeželju jugovzhodne Srbije«
Slovenska karitas v letih 2017 do 2019 v sodelovanju z lokalnimi partnerji v Srbiji – Caritas Beogradske nadbiskupije, izvaja projekt mednarodnega razvojnega sodelovanja »Ekonomsko in socialno opolnomočenje žensk na podeželju jugovzhodne Srbije«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS in občine v Srbiji. V Srbiji več kot polovica brezposelnih predstavljajo ženske s podeželja. S projektnimi aktivnostmi se zagotavljajo možnosti za ustvarjanje dohodka in zaposlitve za 240 brezposelnih žensk s podeželskih krajev v občinah Aleksinac, Ražanj, Boljevac, Knjaževac. Z izobraževanji na temo pravic, praktičnim poklicnim usposabljanjem in pridobitvijo sredstev za zagon posameznih družinskih dejavnosti (s področja turizma, predelave pridelkov ipd.), študijskimi obiski ter medsebojnimi izmenjavami, projekt prispeva k povečanju ekonomske neodvisnosti žensk, izboljšanju življenjskih razmer in k bolj enakovrednemu položaju v družbi.
Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS.

Projekt »Učinkovitejša raba virov za trajnostno preživetje v okrožju Karongi v Ruandi«
Slovenska karitas v letih 2018 do 2020 izvaja projekt mednarodnega razvojnega sodelovanja z naslovom »Učinkovitejša raba virov za trajnostno preživetje v okrožju Karongi v Ruandi«, ki poteka v partnerskem sodelovanju s Caritas Rwanda in ga (so)financirata Ministrstvo za zunanje zadeve RS ter slovensko podjetje Damahaus Prestige d.o.o. Cilj projekta je 600 najranljivejšim gospodinjstvom iz 12 lokalnih skupnostih na hribovitem podeželju v zahodni Ruandi izboljšati dostop in omogočiti učinkovitejšo rabo naravnih virov. S tem jim želimo zagotoviti boljše možnosti za preživetje in dostojnejše življenje, še posebej za ženske in dekleta, ki so glavne ciljne skupine projekta. V aktivnosti je neposredno vključenih 480 odraslih oseb (med njimi 70% žensk) in 120 deklet. Preko različnih projektnih aktivnosti ženske izboljšujejo svoje kmetijske prakse in produktivnost pridelkov (prejele so koze, semena, zgradile se bodo terase), zmanjšujejo čas za pripravo hrane (z učinkovitimi kuhalniki), imajo tudi zvečer možnosti za delo v hiši in otroci za učenje (z razsvetljavo na sončne celice). Po skupinah se usposabljajo za zagon obrti in bodo za ta namen prejele tudi sredstva. Z ustvarjanjem in prinašanjem dohodka v družino, se bo okrepila tudi njihova vloga.
Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS.

Program Z delom do dostojnega življenja v Afriki, Albaniji, Šrilanki in v Pakistanu
Slovenska karitas od leta 2010 dalje izvaja program Z delom do dostojnega življenja, preko katerega s pomočjo darovalcev iz Slovenije omogočamo staršem iz 320 revnih družin v Afriki (v Burundiju, Ruandi, Centralnoafriški republiki, Eritreji in na Madagaskarju), 17 Albaniji in 14 na Šrilanki, ter v letu 2019 tudi 30 v Pakistanu, da se z lastnim delom preživijo in dostojno živijo. Na misijonih v Afriki in Albaniji starši pomagajo v zdravstvenih centrih in šolah pri čiščenju, urejanju okolice, obdelovanju vrtov, pri oskrbi onemoglih, učni pomoči otrokom ter drugemu delu za skupno dobro. Za svoje delo prejmejo redno in dostojno plačilo – v Afriki na podeželju 24 EUR in v mestu pa 48 EUR na mesec ter v Albaniji 50 EUR na mesec. Na Šrilanki revne družine prejmejo enoletno podporo za zagon obrti (v obliki mikro-financiranja) kot je reja živali, šivanje, gojenje zelenjave, v Pakistanu pa se jih bo usposobilo za poklic šivilje. V program so v vseh državah večinoma vključene ranljive ženske (več kot 90 % je žensk). S tem zaslužijo za preživetje svoje družine, imajo za hrano, zdravila in šolanje otrok, s časoma si kupijo tudi košček zemlje, kakšno žival, popravijo ali zgradijo hišo. In vse to jim daje dostojanstvo. Poleg materialnih stisk so se ob tem rešile tudi mnoge druge socialne in duševne stiske. V družinah se je zmanjšalo nasilje nad ženskami, tiste, ki so se prej preživljale s prostitucijo, jim tega ni potrebno več početi, moški in ženske so se rešili odvisnosti od alkohola, tistim, ki so psihično zboleli zaradi revščine, ker niso imeli kaj dati za jesti svojim otrokom, se je izboljšalo njihovo zdravstveno stanje, tudi drugim bolnikom v teh družinah, kot okuženim s HIV se je izboljšalo njihovo stanje, otroci niso več podhranjeni … V zadnjih devetih letih je med družinami mnogo takšnih, ki so se preko tega programa postavile na lastne noge in sedaj nadaljujejo samostojno in živijo dostojno življenje.

Več informacij na [email protected]